Stanowiska Izby

Sugestie dotyczące Programów zwalczania salmonelli w Polsce

Na skutek informacji o możliwym zaprzestaniu wypłaty odszkodowań dla hodowców, których stada zarażą się salmonellą w 2018 roku Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wysłała list z sugestiami do pani Ewy Lech, wiceminister rolnictwa.

Treść tego pisma znajduje się tutaj.

Stanowisko w sprawie znakowania "bez GMO"

W związku z konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa. KIPDiP zaproponowała modyfikacje przygotowanego projektu oraz przekazała Ministrowi Rolnictwa informacje o licznych efektach badań naukowych, jednoznacznie wskazujących, że produkty pochodzące od zwierząt karmionych paszami GMO są wolne od GMO.

Pełna treść pisma do Ministra Rolnictwa znajduje się tutaj.