Informacje

Australia: hipermarkety rujnują rentowność chowu wolnowybiegowego

Sieci handlowe w Australii są oskarżane o wpędzanie w kłopoty producentĂłw jaj z wolnego wybiegu. Na skutek działań hipermarketĂłw ceny jaj wolnowybiegowych spadły o około 40 procent.

Przedstawiciele sieci handlowych tłumaczą swoją politykę chęcią uczynienia ceny jaj wolnowybiegowych bardziej przystępną,  co powinno skłonić większą liczbę konsumentĂłw do ich zakupu. Stowarzyszenia producentĂłw jaj nie przyjmują tych argumentĂłw twierdząc, że działania supermarketĂłw pogarszają i tak trudną sytuację branży, ktĂłra znajduje się pod presją w związku z oczekiwaniami zwiększania udziału jaj z wolnego wybiegu w ogĂłlnej produkcji.

Przed ostatnimi obniżkami cen, opakowanie 12 jaj z wolnego wybiegu kosztowało w Australii około 5,50 – 6,50 dolarĂłw australijskich. Obecnie w sieciach handlowych karton jaj wolnowybiegowych można kupić za 3,69 dolarĂłw australijskich.