Informacje

Dalszy spadek cen jaj na unijnym rynku

Oficjalne dane statystyczne o średnich tygodniowych cenach jaj klasy A (M i L) w zakładach pakowania potwierdzają postępujący spadek cen w Unii Europejskiej, ktĂłry obserwuje się już od połowy kwietnia tego roku. W okresie ostatnich dziesięciu tygodni ceny jaj we WspĂłlnocie w ujęciu procentowym obniżyły się o 12%. W 26 tygodniu roku, czyli na przełomie czerwca i lipca, uzyskiwane ceny  wynosiły średnio dla całej UE 117, 89 EUR/100 kg. Jest to najniższa średnia cena od początku tego roku, jednak w porĂłwnaniu do takiego sama okresu roku 2016 była ona wyższa o 11%.