Informacje

Mięso drobiowe i jaja to produkty wolne od GMO.

Uczeni z Instytutu Zootechniki w Balicach o bezpodstawnych obawach przeciwnikĂłw GMO.


Prof. Jerzy Koreleski i doc. dr hab. Sylwester Świątkiewicz w artykule „Rośliny genetycznie modyfikowane w żywieniu drobiu” (Medycyna Weterynaryjna, 2008, 64 (12), str. 1379-1383), powołując się na wyniki wielu badań naukowych, potwierdzają, modyfikowane białka ulegają pełnej degradacji w procesie trawienia w przewodzie pokarmowym.  Stanowi to dowĂłd, że żywienie zwierząt paszami GMO, nie wpływa na jakość produktĂłw pochodzenia zwierzęcego:

- „Ważnym fragmentem badań dotyczących stosowania genetycznie modyfikowanych surowcĂłw paszowych w żywieniu zwierząt jest określenie (wykluczenie) obecności transgenicznego DNA i białka będącego produktem jego ekspresji w tkankach oraz produktach zwierzęcych. Deaville i Maddison wykryli transgeniczny DNA w treści pokarmowej żołądka kurcząt żywionych paszą z udziałem poekstrakcyjnej śruty sojowej zawierającej transgen CP4EPSPS (Roundup Ready), natomiast wykazali jego brak w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego oraz we krwi i innych tkankach. Ash i wsp., stosując podobną śrutę sojową GM, stwierdzili, że zmodyfikowane białko CP4 EPSPS jest w pełni trawione w przewodzie pokarmowym kur i wykluczyli jego obecność w jajach, wątrobie i odchodach. Należy zaznaczyć, że transgeniczne DNA i białko będące produktem jego ekspresji są zbudowane i trawione w taki sam sposĂłb, jak DNA i białko naturalnie występujące w roślinach, paszach oraz żywności.”

Wyniki te stanowiły podstawę do ustalenia przez Parlament Europejski i Radę następującej zasady:

- „Produkty uzyskane ze zwierząt żywionych genetycznie zmodyfikowanymi paszami nie podlegają ani wymaganiom zatwierdzania, ani wymaganiom etykietowania określonym w rozporządzeniu nr 1829/2003.”