Informacje

Przemyt drobiu do Nigerii (także polskiego)

Władze Nigerii ogłosiły, że szacują wielkość nielegalnego importu mięsa drobiowego do swojego kraju na około milion ton. Zdaniem nigeryjskich urzędnikĂłw przemyt mięsa jest najpoważniejszą przeszkodą w rozwoju rodzimych farm i przemysłu drobiarskiego.

Przedstawione przez nigeryjskich urzędnikĂłw dane sugerują, że nielegalny import drobiu jest około trzykrotnie większy niż miejscowa produkcja, ktĂłrą szacuje się na około 300 – 350 tys. ton rocznie. Tak wielka skala przemytu jest możliwa ze względu na popyt na drĂłb generowany przez nigeryjską ludność, ktĂłrej liczba wynosi około 185 milionĂłw.

GłĂłwne źrĂłdła nielegalnego importu drobiu do Nigerii to Benin i Ghana. Oba te kraje są od kilku lat sporymi odbiorcami drobiu eksportowanego z Europy. W styczniu tego roku Ghana była piątym co do wielkości, a Benin szĂłstym importerem mięsa ze Starego Kontynentu. W przypadku obu tych krajĂłw polski udział w tym eksporcie przekraczał 12 procent. Oznacza to, że jest prawdopodobne, że także polski drĂłb jest przedmiotem przemytu do Nigerii.

Przemyt drobiu do Nigerii jest opłacalny dzięki znaczącym rĂłżnicom cenowym. Kilogram mięsa drobiowego pochodzącego z nigeryjskich ferm i zakładĂłw przetwĂłrczych kosztuje w przeliczeniu około 20 – 25 złotych. Tymczasem mięso przemycane jest sprzedawane w cenie odpowiadającej w polskiej walucie około 9 – 14 złotym.