Informacje

Unijny rynek jaj w latach 2011 - 2012 r.

Niższe pogłowie kur w UE i w Polsce

Krajowe wylęgi kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych w okresie styczeń – listopad 2011 r. były niższe o 6,6 mln sztuk, tj. o 20,2% w porĂłwnaniu z takim samym okresem poprzedniego roku.
Komisja Europejska poinformowała, że w okresie od stycznia do sierpnia 2011 r. wstawienia kurek w całej UE były niższe o ok. 27,5 mln sztuk (-11%) i wyniosły ok. 221 mln sztuk. Największy spadek wstawień do poziomu 23,0 mln sztuk  odnotowany został w sierpniu  2011 r. W porĂłwnaniu do średniej miesięcznej, ktĂłra w okresie od stycznia do lipca br.  wyniosła 28,3 mln sztuk, spadek ten wyniĂłsł  18,7%.

Polski handel zagraniczny

Wielkość polskiego eksportu jaj wyniosła w 2009 r. – 2,7 mld sztuk , a w 2010 r. – 3,1 mld sztuk.
W okresie od stycznia do października br. polski eksport jaj spożywczych wyniĂłsł 140 972 ton, co stanowi wzrost o 8,8%, w porĂłwnaniu do analogicznego okresu w 2010 r.
Wartość tego eksportu wyniosła 115 044 tys. EUR. W okresie dziesięciu miesięcy średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj wyniosła 816 EUR/tonę jaj.
Import jaj spożywczych do Polski wyniĂłsł 20 123 ton.
Naszymi głĂłwnymi partnerami handlowymi są kraje członkowskie Unii Europejskiej. Największym odbiorcą polskich jaj jest rynek niemiecki, na ktĂłry trafiło 32,8% polskiego eksportu jaj. Jednak od początku br. w porĂłwnaniu do 2010 r. eksport na ten rynek wykazuje tendencję spadkową (-15,1%).
W tym okresie nastąpiło zwiększenie eksportu na rynek holenderski. Od stycznia br. Holandia sprowadziła z Polski , w porĂłwnaniu z 2010 r., aż o 32,6% więcej jaj spożywczych                   (30 133 ton). Stanowiło to  21,4% krajowego eksportu ogĂłłem .
Polski eksport jaj i przetworĂłw z jaj do krajĂłw trzecich w okresie od stycznia do września br. wyniĂłsł 9 286 ton. W porĂłwnaniu do 2010 r. wywĂłz tych produktĂłw zwiększył się prawie trzykrotnie.
W 2011 r. największym odbiorcą jaj spożywczych z Polski, spośrĂłd krajĂłw trzecich, stał się Hongkong. W okresie dziewięciu miesięcy br. wielkość wywozu  jaj na ten rynek wyniosła 2 453 ton.
Polski handel zagraniczny będzie zależał w głĂłwnej mierze od sytuacji na rynkach innych krajĂłw członkowskich. Większość, bowiem unijnego handlu jajami to handel wewnątrz unijny. Z danych raportu ekspertĂłw dla Parlamentu Europejskiego (kwiecień 2010 r.) wynika, że największymi  eksporterami wewnątrzunijnymi są Niemcy, Holandia i Francja. Duże ilości jaj w skorupkach trafia z Niemiec do przetwĂłrstwa w Holandii.

Zmiany cen jaj w skorupkach

Średnia cena jaj (klasa L i M) w UE odnotowana w 49 tygodniu br. (11.12.2011) wyniosła 131,26 EUR/100 kg. Cena ta, w porĂłwnaniu do średniej w styczniu br., była wyższa o 27,5%. Podobne zmiany cen odnotowano w Polsce. Cena w 49 tygodniu br. wyniosła 547,20 zł/100 kg (122,09 EUR/100 kg). W stosunku do stycznia jest to wzrost o 22,1%.
W  listopadzie br., w porĂłwnaniu do października br., znacząco wzrosły ceny jaj na rynkach większości krajĂłw członkowskich. Najwyższy wzrost cen odnotowano w: Belgii (+18,6%), Niemczech (+17,4%), Portugalii (+14,8%), Francji (+14,0%), Hiszpanii (+12,8%), Holandii (+10,5%), Polsce (+4,9%).
Wg opinii Instytutu ERiGŻ – PIB (Rynek Rolny nr 12/2011), w czerwcu 2011 r. przerwana została długookresowa tendencja spadkowa cen skupu jaj przeznaczonych do przetwĂłrstwa przemysłowego. W listopadzie br. przeciętna cena tych jaj była o prawie 27% wyższa niż w październiku i o 45% wyższa niż w roku poprzednim. Ceny skupu jaj przetwarzanych przemysłowo stopniowo powracają do wysokiego poziomu sprzed kilkunastu miesięcy. Ich wzrost, podobnie jak wzrost cen jaj spożywczych, przyczynił się do poprawy opłacalności produkcji jaj w drugiej połowie roku.


Prognozy produkcji jaj w UE (dane Komisji Europejskiej)

Produkcja jaj w UE w 2012 r. wyniesie około 6,5 mln ton (wzrost o 0,1% w stosunku do  2011 r.). Wzrost produkcji KE przewiduje tylko w następujących krajach: Niemcy (+10,5%), Francja (+1,9%), Wlk. Brytania (+1,6%), Węgry (+3,6%).
Prognozowany jest znaczący spadek produkcji w Hiszpanii (-9,9%). W pozostałych krajach, w tym w Polsce, eksperci Komisji Europejskiej nie przewidują istotnych zmian wielkości produkcji (dane KE z dnia 15 grudnia 2011 r.).


Kraje niedostosowane do wymogĂłw dyrektywy 1999/74/WE

Komisja Europejska ogłosiła w mediach listę niedostosowanych krajĂłw: Belgia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry i Włochy.
KE szacuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. w całej Unii Europejskiej w konwencjonalnych klatkach utrzymywane będzie około 51 mln kur w 13 krajach członkowskich. W Polsce może to być około 4 mln kur.