Informacje

Afrykańskie drobiarstwo w „tarapatach”

Afrykańskie drobiarstwo w „tarapatach”

Przemysł drobiarski w Ghanie znajduje się w dramatycznej sytuacji. Już ponad połowa ferm w tym kraju wstrzymała produkcję, a dalsze perspektywy nie są wcale optymistyczne. Okazuje się, że ambitne plany lokalnej branży dążące do zwiększenia samowystarczalności w produkcji drobiu, wspierane przez politykę protekcjonistyczną rządu oraz dotowanie miejscowej produkcji, nie wytrzymały presji związanej z deficytem i cenami surowców paszowych, czyli z problemami z którymi mierzy się całe światowe drobiarstwo. Dodatkowo, sektor drobiu w Ghanie został dotknięty epizoocją grypy ptaków.

- Wydarzenia, które mają miejsce w Ghanie nie pozostają bez znaczenia dla kluczowych uczestników międzynarodowego handlu drobiem, w tym dla polskich eksporterów, ponieważ kraj ten, aby zaspokoić popyt wewnętrzny musi w dużych ilościach importować mięso drobiowe – uważa Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. W 2021 roku import drobiu do Ghany oszacowano na 350,0 tys. ton rocznie. Według prognoz w 2022 roku kraj afrykański może zaimportować blisko 400,0 tys. ton mięsa drobiowego od zagranicznych dostawców, czyli o prawie 15,0 proc. więcej w porównaniu rok do roku.

Gawrońska zwraca uwagę, że jednym z największych eksporterów mięsa drobiu do Ghany jest Polska. Ghana to czternasty – pod względem uzyskiwanych przychodów z eksportu - największy importer drobiu z naszego kraju oraz szósty w rankingu pod względem ilości wysyłanego drobiu. Po marcu 2022 roku sprzedaż eksportowa z Polski do Ghany wyniosła ilościowo 14,4 tys. ton, a przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 14,3 mln euro.

Ghana jest obecnie największym rynkiem zbytu dla unijnego mięsa drobiowego spośród tak zwanych państw trzecich. Z monitoringu prowadzonego przez KIPDiP wynika, że w pierwszym kwartale 2022 roku unijny wywóz drobiu z Unii Europejskiej na rynek Ghany wyniósł 41,7 tys. ton.  Dopiero na dalszych miejscach w rankingu największych odbiorców unijnego drobiu – ale ze znacznie niższym poziomem wolumenu przywozu - znalazły się państwa trzecie: Ukraina (26,8 tys. ton) oraz Kuba (18,3 tys. ton). Spore ilości drobiu sprowadziły także inne kraje afrykańskie, jak Benin (16,6 tys. ton) czy Kongo (15,9 tys. ton). Unijny wywóz ogółem w okresie styczeń – marzec 2022 roku wyniósł blisko 297,0 tys. ton (dane z wyłączeniem UK).