Informacje

Amerykańscy detaliści chcą jaj klatkowych

Amerykańscy detaliści chcą jaj klatkowych

W Stanach Zjednoczonych jest obecnie utrzymywanych około 309 mln kur nieśnych. 34,6 proc. z tego pogłowia to kury produkujące jaja w systemach alternatywnych. Analitycy spodziewają się, że proces ualternatywniania produkcji jaj w USA znacząco spowolni. Znaczący dla spełnienia tej prognozy wydaje się fakt, że dwaj wielcy amerykańscy detaliści czyli Walmart oraz Kroger wycofali się ze swoich obietnic czasowych dotyczących stu procentowego przejścia na jaja alternatywne (na marginesie interesujące wydaje się czy podobne zjawisko, wycofywania się ze złożonych wcześniej deklaracji będziemy obserwować także w Polsce). Obecnie presja na utrzymanie możliwie niskich cen jaj ze strony konsumentów jest wyższa niż kiedykolwiek, co ma związek z drastycznymi podwyżkami wszystkich rodzajów jaj.

Producenci jaj – także w Polsce - od dawna podkreślają, że całkowite przejście na jaja alternatywne zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu oraz interesom konsumentów. Podejmujący decyzje przedstawiciele przedsiębiorstw handlowych nie rozumieją bowiem całej złożoności produkcji zwierzęcej i związanych z nią niebezpieczeństw - twierdzą analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.