Informacje

Amerykańska koncepcja produkcji jaj „eko”

Amerykańska koncepcja produkcji jaj „eko”

Powszechnie wiadomo, że amerykańskie standardy dobrostanu w tak zwanym chowie bezklatkowym kur nieśnych nie są równoważne z normami obowiązującymi w UE. Administracja Joe Bidena pracuje nad zmianą norm obowiązujących w produkcji jaj ekologicznych. Podobno dotychczasowe przepisy miały istotne „wady” pozwalające na stosowanie większej elastyczności w odniesieniu do udostępniania kurom wolnej przestrzeni na wybiegu. Konsultowana jest propozycja nowych przepisów, które uszczelniałyby wcześniejszą lukę w prawie dobrostanowym i zobowiązałyby producentów etykietujących jaja jako ekologiczne do zapewnienia kurom stałego dostępu do pastwisk. Wstępna propozycja uwzględnia wprowadzenie 15-letniego okresu przejściowego. Już w poprzednich latach próbowano wprowadzić jednoznaczne standardy w eko produkcji, jednak za sprawą protestów największego producenta jaj ekologicznych z Michigan amerykańska administracja wycofała się ze zmian w prawodawstwie.