Informacje

Brazylia nie odpuszcza krajów arabskich

Brazylia nie odpuszcza krajów arabskich

Brazylijski eksport kurczaków do Arabii Saudyjskiej pozostaje stabilny. W styczniu 2021 roku Arabia Saudyjska była głównym arabskim importerem drobiu z Brazylii, sprowadzając na swój rynek 35,8 tys. ton drobiu, czyli o 2 proc. więcej r/r. (przychody wzrosły o 4 proc. do 58,5 mln dolarów). Drugie miejsce zajęły Zjednoczone Emiraty Arabskie. W styczniu 2021 roku całkowity eksport surowego i przetworzonego drobiu z Brazylii wyniósł w ujęciu pieniężnym 434,4 mln dolarów, co oznacza spadek o 17,9 proc. w porównaniu do stycznia 2019 roku. Na początku tego roku KIPDiP informowałą, że według danych eksportowych za okres od stycznia do listopada 2020 roku blok krajów arabskich utracił pozycję największego importera drobiu z Brazylii na rzecz Azji. Według brazylijskiego stowarzyszenia ABPA arabscy importerzy stracili pozycję największego odbiorcy drobiu z Brazylii przede wszystkim z powodu  spadku popytu wywołanego zahamowaniem turystyki czy ograniczeniem pielgrzymek religijnych z powodu pandemii. Osłabienie eksportu drobiu na rynki arabskie wynikało w największym stopniu ze zmniejszenia zapotrzebowania w Arabii Saudyjskiej i ZEA. Po drugie, na niekorzyść Brazylijczyków działa także rządowa strategia wzrostu samowystarczalności lokalnego sektora drobiarskiego promowana w Arabii Saudyjskiej. Arabowie pozostają jednak wiodącym importerem całych kurczaków eksportowanych przez Brazylijczyków. Brazylijska branża drobiarska spodziewa się, że w 2021 roku wraz z normalizacją warunków rynkowych brazylijski eksport powróci do poziomu, który udawało się w „normalnych” warunkach rynkowych realizować do dwóch największych odbiorców, czyli na poziomie 40 - 45 tys. ton do Arabii Saudyjskiej i 25 - 30 tys. ton do ZEA.