Informacje

Brytyjczycy potrzebują więcej wielkich ferm drobiu

Brytyjczycy potrzebują więcej wielkich ferm drobiu

W Wielkiej Brytanii rozpoczęto dyskusję o potrzebie budowy (lub rozbudowy istniejących) największych ferm drobiu. Zdaniem środowisk drobiarskich bez nowych, wielkich ferm („mega-farms”) drobiu nie będzie możliwe zaspokojenie rosnącego popytu na mięso drobiowe. Richard Griffiths, dyrektor wykonawczy British Poultry Council (BPC), twierdzi, że wielkie fermy są najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia pożądanej podaży drobiu tak pod względem technologicznym, jak i pod względem optymalnego korzystania ze środowiska. W Wielkiej Brytanii sektor drobiarski zapewnia gospodarce ponad 3 mld funtów oraz zatrudnia więcej niż 37 tys. osób. Między rokiem 2011 a rokiem 2017 brytyjski sektor drobiarski zanotował 27 procentowy wzrost liczby ferm utrzymujących powyżej 40 tys. brojlerów w ramach jednego cyklu hodowlanego.