Informacje

Brytyjski system badania cen jaj

Brytyjski system badania cen jaj

Brytyjczycy wdrażają zestaw narzędzi do porównywania cen jaj wyprodukowanych na fermach kur z dostępem  do przestrzeni na wolnym wybiegu. Dzięki uruchomionemu w październiku przez Brytyjskie Stowarzyszenie  Producentów Jaj Wolnowybiegowych „portalowi kalkulacji kosztów” producenci będą mogli zestawić uzyskiwane przez siebie  ceny kontraktowe z cenami uzyskiwanymi przez pozostałych dostawców na brytyjskim rynku.