Informacje

Dobre pespektywy dla drobiu i jaj - badania Brytyjczyków

Dobre pespektywy dla drobiu i jaj  - badania Brytyjczyków

Zgodnie z danymi zebranymi przez Kantar Worldpanel  konsumpcja mięsa drobiowego w ostatnim roku w  Wielkiej Brytanii wzrosła mimo spadku konsumpcji mięsa w ogóle. Sprzedaż świeżego i mrożonego mięsa z kurcząt rzeźnych wzrosła na Wyspach o 2,6 procent. Wzrost ten jest bardzo znaczący jeśli zestawić go ze  spadkiem konsumpcji wieprzowiny o 13 procent, baraniny o 37 procent oraz brakiem zmian w konsumpcji  wołowiny. Wśród  powodów  rosnącej popularności drobiu na tle innych mięs eksperci wymieniają relatywnie  niską cenę mięsa kurcząt oraz rosnącą popularność dań gotowych lub półgotowych wśród których dominują  dania drobiowe. W Wielkiej Brytanii dominującym asortymentem w sprzedaży drobiu surowego są piersi,  które odpowiadają za około 60 proce nt sprzedaży. Jeszcze bardziej niż sprzedaż drobiu wzrosła sprzedaż jaj  – o  4,7 procent.  Kantar Worldpanel tłumaczy to zjawisko nie faktem, że konsumenci kupują częściej jaja, ale tym,  że zwiększyli oni liczbę jaj wkładaną do statystycznego koszyka zakupowego. Przeciętny brytyjski konsument  ma obecnie jeść jaja na śniadanie dwa razy w tygodniu, a nie jak było  to do tej pory jedynie w sobotę.