Informacje

Grypa ptaków - nowe strefy ochronne w UE

Grypa ptaków  - nowe  strefy ochronne w UE

Komisja Europejska zatwierdziła zastosowane przez Holandię środki zapobiegawcze w sprawie HPAI i ustalone granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w  związku z pojawieniem się w ostatnich dniach wysoce patogennego wirusa grypy ptaków podtypu H5 w prowincji Flevoland. Przepisy w tej sprawie zostały opublikowane dzisiaj  - 13 grudnia 2017 r.  - w  Decyzji Wykonawczej  Komisji (UE) 2017/2304 z dnia 12 grudnia 2017. W Załączniku do decyzji zamieszczono wykaz stref z ograniczeniami  obowiązujących na terytorium Holandii.

Holenderskie służby podjęły natychmiastowe kroki o ustanowienie tymczasowych środków ochronnych, co ma na celu ograniczyć  przenoszenie czynnika chorobotwórczego na pozostałe gospodarstwa drobiarskie.

Wczoraj - w dniu 12 grudnia 2017 r. - w Dzienniku Urzędowym UE  została również opublikowana nowa decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustalająca podział na obszary objęte ograniczeniami w związku z wykryciem i zgłoszeniem przez Włochy i Bułgarię kolejnych ognisk grypy ptaków.

W następstwie wystąpienia nowych zdarzeń państwa te wprowadziły niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół zakażonych gospodarstw drobiarskich oraz – w przypadku Włoch – rozszerzyły obszary buforowe. Wykaz stref z ograniczeniami wraz z datą, do której środki są stosowane zostały zamieszczone w załączniku do wskazanej wyżej  Decyzji Wykonawczej KE (UE) 2017/2289 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Przypominamy, że działania takie są podejmowane w krajach członkowskich dotkniętych grypą ptaków z uwagi na uniknięcie niepotrzebnych zakłóceń w handlu wewnątrzwspólnotowym i możliwość zastosowania przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier handlowych.

Dodatkowe informacje o sytuacji epizootycznej związanej z grypą ptaków i obowiązujących przepisach można znaleźć w zakładce Wszystko o grypie ptaków