Prawo - Analizy prawne

Koniec z zatorami płatniczymi

Koniec z zatorami płatniczymi

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje w sprawie nowelizacji prawa dotyczącego ograniczenia zatorów płatniczych. Opracowywany projekt zakłada m.in. nowelizację art. 485 kodeksu postępowania cywilnego, mówiącego o postępowaniu nakazowym.

Zgodnie z uproszczoną procedurą nakazową dla roszczeń z transakcji handlowych, których wartość nie przekracza 75 tys. złotych (art. 485 par. 2b k.p.c.), sąd będzie wydawał nakaz zapłaty w terminie 14 dni na podstawie umowy, dowodu dostarczenia rachunku lub faktury, po uprawdopodobnieniu spełnienia swojego świadczenia z transakcji handlowej. Projekt zakłada znaczne złagodzenie wymogów dowodowych, ograniczając je wyłącznie do ,,uprawdopodobnienia” spełnienia świadczenia pieniężnego. Nie będzie zatem konieczne przedkładanie dowodu w postaci protokołu odbioru. Co istotne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i rekompensata będą automatycznie naliczane przez sąd.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje szereg kluczowych zmian, w tym m.in.:

  • wprowadzenie terminu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu,
  • obowiązek (dla dużych firm) składania sprawozdania do Ministerstwa Finansów z informacją, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile  w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni,
  • publikowanie przez resort finansów informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty,
  • wprowadzenie ulgi na tzw. złe długi w CIT i PIT (analogicznie do ulgi obowiązującej już w przypadku VAT).

Nowe przepisy mają stanowić instrument mobilizujący kontrahentów do rozliczania się z zaległymi płatnościami. Eksperci podkreślają jednak, że przepisy mogą przyczynić się do bezpodstawnego i nieuczciwego wywierania przymusu zapłaty na kontrahencie, jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy.

Ustawa ma wejść w życie (w większości) z dniem 1 czerwca 2019 roku.

Adam Kuźma/Radca Prawny