Informacje

List otwarty branży drobiarskiej do Premiera

List otwarty branży drobiarskiej do Premiera

Jako producenci drobiu oczekujemy równych warunków konkurencji z europejskimi i światowymi potęgami. Chcemy być ambasadorem polskiej jakości za granicą. Nasze produkty docierają na coraz dalsze rynki, na których konkurujemy z Brazylią czy USA. Potrzebujemy likwidacji barier administracyjnych i niepotrzebnych przepisów, wspólnej pracy na rzecz polskiej gospodarki. Zamiast tego otrzymujemy zapowiedzi kolejnych zakazów i obciążeń, które w dłuższej perspektywie nie przyniosą państwu polskiemu żadnych korzyści.

List Otwarty przedstawicieli polskiej branży drobiarskiej do Premiera