Informacje

Najnowsze statystyki amerykańskiego sektora jaj

Najnowsze statystyki amerykańskiego sektora jaj

W Stanach Zjednoczonych pogłowie kur nieśnych wynosi 328 milionów  – wynika z ostatnio opracowanych i  udostępnionych danych. Oznacza to, że roczna stopa wzrostu populacji towarowych niosek wynosi trzy  procent. Pogłowie kur utrzymywanych w systemach alternatywnych ma  – według szacunków  – wynosić około  18 procent. Statystyczna amerykańska nioska znosi rocznie około 289 jaj. Spożycie jaj na mieszkańca rośnie w  USA nieprzerwanie od 20 lat i w całym tym okresie wzrosło o 16 procent.