Informacje

Nasilają się problemy rosyjskiego drobiarstwa

Nasilają się problemy rosyjskiego drobiarstwa

Od dłuższego czasu informujemy o problemach sektora drobiarskiego w Rosji. Do tej  pory za główny powód  kłopotów rosyjskich przedsiębiorstw drobiarskich uważano nadprodukcję. Obecnie pojawiły się kolejne próby wyjaśnienia pogarszającej się kondycji producentów drobiu z Rosji. Portal  globalmeatnews powołując się na  rosyjskich ekspertów rynku twierdzi, że w Rosji oprócz bardzo silnej konkurencji wewnętrznej mamy do  czynienia z rosnącymi kosztami produkcji. Co więcej, sytuacja ta trafia na malejącą siłę nabywczą konsumentów krajowych. Zgodnie z ustaleniami  globalmeatnews rentowność produkcji w rosyjskich zakładach  drobiarskich waha się w granicach 5 - 7 procent. Powoduje to, że nowe inwestycje nie są na razie planowane, a  wiele rozpoczętych jest wstrzymywanych. Według globalmeatnews, wszystko to doprowadziło do ponad  pięcioprocentowego spadku produkcji mięsa drobiowego w Rosji (między styczniem, a końcem maja tego roku  w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej) oraz do aż 24 procentowego spadku produkcji  mrożonego mięsa drobiowego.