Informacje

Nerwowe nastroje brytyjskich producentów jaj

Nerwowe nastroje brytyjskich producentów jaj

Brytyjscy producenci jaj kolejny już raz podnoszą kwestię zagrożenia dla krajowego przemysłu wynikającego  z  braku rządowych propozycji ochrony taryfowej przed importem jaj i produktów jajecznych z krajów, które nie  spełniają wysokich standardów produkcji w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Organizacje branżowe wzywają władze do ustanowienia konkretnych dodatkowych  środków celnych, które skutecznie pozwolą na ograniczenie przywozu produktów z krajów niespełniających równoważnych norm. Do tej pory padają wyłącznie deklaracje ze strony rządzących.

.