Informacje

Poultry Insider, wydanie z 11 lutego 2019

Poultry Insider, wydanie z 11 lutego 2019

W drobiarstwie, w ostatnich dniach, nastroje producentów są skrajnie różne. Z jednej strony cieszą się hodowcy żywca gdyż cena skupu kurcząt rzeźnych dynamicznie rośnie. W zupełnie innych humorach są producenci jaj. Ceny uzyskiwane przez fermy są dalekie od zadowalających, a perspektywa rynku wydaje się być spadkowa. Odpowiadając na specyficzną sytuację rynkową w najnowszym wydaniu „Poultry Insidera” – oprócz tradycyjnych komentarzy rynkowych – prezentujemy raporty dotyczące technicznych perspektyw obu rynków. Koncentrujemy się na sezonowości oraz na możliwościach ewentualnej ekstrapolacji ruchów cenowych z niedalekiej przeszłości na bieżący rok.

Korzystając z danych za niemal cały 2018 rok analizujemy kierunki eksportu jednodniowych piskląt brojlerów kurzych z Polski. Analiza wsparta jest dokładnymi danymi zawierającymi miesięczne wyniki sprzedażowe oraz ceny transakcji zawieranych z poszczególnymi krajami.

Poultry Insider zawiera ponadto wiele informacji ze światowych rynków drobiarskich oraz międzynarodowe dane handlowe.

Zachęcamy do subskrypcji „Poultry Insider”! Więcej informacji na temat "PI" można znaleźć tutaj.