Informacje

Poultry Insider, wydanie z 19 października 2020

Poultry Insider, wydanie z 19 października 2020

Informacje o handlu zagranicznym mięsem drobiowym Unii Europejskiej nadal nie są budujące. Spadają średnie ceny kilograma mięsa zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Świadczy to o braku nadziei na rychłą odbudowę popytu na drób w Europie i na świecie, co jest nienajlepszą perspektywą dla polskiego drobiarstwa. Precyzyjne dane dotyczące europejskiego importu i eksportu znajdą Państwo w Poultry Insiderze. Jak zwykle – dla wygody naszych Czytelników - liczby przedstawiamy w przejrzystych tabelach i na przyjaznych wykresach.

W Poultry Insiderze raportujemy także o najnowszych przewidywaniach sytuacji na światowym rynku kurcząt rzeźnych - 2021. Rynek chiński okazuje się w dalszym ciągu punktem wyjścia do budowania prognoz długoterminowych…poza nieprzewidywalnym czynnikiem COVID – 19! Czego możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości na rynkach międzynarodowych? O tym w najnowszym wydaniu naszego narzędzia.

Tradycyjnie, ważnym uzupełnieniem Poultry Insidera są najważniejsze - naszym zdaniem - drobiarskie doniesienia ze świata oraz komentarze prezentujące subiektywny obraz sytuacji na rynku skupu mięsa drobiowego oraz na rynku jaj.

Zachęcamy do subskrypcji „Poultry Insider”! Więcej informacji na temat "PI" można znaleźć tutaj.