Informacje

Powiększa się rynek pasz dla drobiu

Powiększa się rynek pasz dla drobiu

Wartość światowego rynku  pasz dla drobiu ma wynieść ponad 226 miliardów dolarów  – prognozuje Zion Market Research. Jeszcze w 2015 rynek ten był wart 190,6 mld dolarów. Analitycy Zion podkreślają, że szanse  dla przedsiębiorstw paszowych stanowią trendy konsumenckie, w tym przede wszystkim oczekiwany wzrost  zapotrzebowania na zdrową żywność z wysoką zawartością białka oraz niewielką zawartością tłuszczu (co oznacza rosnącą konsumpcję mięsa drobiowego). Szansą na wzrost sprzedaży pasz dla drobiu ma być także  dynamiczny rozwój drobiarstwa w krajach biednych. Gospodarki tych krajów będą poszukiwały najbardziej efektywnego ekonomicznie sposobu produkcji mięsa, co będzie również faworyzowało producentów drobiu oraz przedsiębiorstwa specjalizujące się w żywieniu ptaków.