Informacje

Produkcja drobiu w UE - kolejne rekordy?

Produkcja drobiu w UE - kolejne rekordy?

Jeśli  producenci drobiu z Unii Europejskiej będą zwiększali produkcję w takim tempie jak w ostatnich  miesiącach, to można się spodziewać, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat, każdy rok na Starym Kontynencie  zakończy się rekordowym wzrostem produkcji mięsa drobiowego  – wynika z niektórych prognoz rynkowych  publikowanych w ostatnich dniach przy okazji dyskusji o roli ferm wielkotowarowych w Europie. W Unii  Europejskiej liczba ferm wielkotowarowych stanowi tylko około jeden procent ogółu ferm drobiowych. Jednak  ta niewielka grupa gospodarstw odpowiada za  około 90 procent produkcji drobiu. Taka struktura produkcji  powoduje – zdaniem analityków  – wyjątkowo  efektywną transmisję impulsów popytowych. Oznacza to, że  globalny wzrost popytu na drób prowadzi szybciej niż we wcześniejszych latach do decyzji o wzroście produkcji  i zwiększeniu podaży.  Tymczasem, zgodnie z prognozami, popyt na mięso drobiowe ma w najbliższym czasie stabilnie rosnąć. Przyczynami tej sytuacji będą zmiany w strukturze konsumpcji mięsa powodowane przez  silne trendy konsumenckie, a także korzystne relacje cenowe między drobiem, a innymi gatunkami mięsa.