Informacje

Produkcja w Turcji dostosowuje się do popytu

Produkcja w Turcji dostosowuje się do popytu

Zwiększenie konkurencji na rynkach eksportowych miało prawdopodobnie największy wpływ na spadek  produkcji mięsa kurcząt rzeźnych w Turcji. W październiku Turcy wyprodukowali o 2,1 proc. mniej mięsa  brojlerów niż rok wcześniej. Przeciwne tendencje panowały w produkcji mięsa indyków oraz jaj. Tureckie  zakłady opuściło 14,6 procent mięsa indyków więcej niż przed rokiem. Wzrost podaży jaj tureccy statystycy  oszacowali na 2,1 procent (rok do roku).