Analizy, komentarze, prognozy

Prognozy dla światowego rynku kurcząt rzeźnych - 2021

Prognozy dla światowego rynku kurcząt rzeźnych - 2021

**uproszczona wersja analizy przygotowanej przez KIPDiP w drugim półroczu 2020 roku w celu publikacji w narzędziu analityczno – prognostycznym Poultry Insider wydawanym przez Izbę w cyklu tygodniowym, w każdy poniedziałek. UWAGA! Niniejszy tekst został sporządzony w momencie, gdy w Europie oraz innych krajach na świecie nie występowała grypa ptaków na szeroką skalę.

Wstęp

Według prognoz światowych analityków z jesieni 2020, import mięsa ogółem na świecie ma w 2021 roku zanotować niewielki spadek. Powinniśmy mieć do czynienia ze słabnącym popytem ze strony Chin, który jednak będzie równoważony przez wzrost popytu ze strony innych państw. W 2020 roku Chiny ustanowią rekord w imporcie mięsa na swój rynek z oczywistego fundamentalnego powodu, czyli ASF. W roku 2021 Chińczycy powinni jednak lepiej poradzić sobie z podażą mięsa na rynku wewnętrznym poprzez odbudowę stad świń. Należy także wskazać, że Chiny jednocześnie inwestują we wzrost produkcji drobiu. Dlatego w przewidywaniach na przyszły rok utrzymuje się, że jest mało prawdopodobne, aby import mięsa wieprzowego przez Chiny przekroczył rekordowe wartości z roku 2020 (spadek w imporcie wieprzowiny o 6 proc. do 4,5 mln ton). Szacuje się wzrost zainteresowania importem wieprzowiny na pozostałych ważnych rynkach. Z kolei wołowina, która mogła liczyć na lepsze czasy na rynku chińskim, w dalszym ciągu powinna być wysyłana w większej ilości na rynek chiński. W 2021 roku prognozuje się wzrost eksportu wołowiny do Chin o 4 proc. do 2,9 mln ton. Na korzyść wołowiny działać będzie zmiana preferencji chińskich konsumentów i niewielki wzrost tego rodzaju produkcji w Chinach. Czynnikiem hamującym tempo wzrostu importu wołowiny przez Państwo Środka (które będzie najniższe od 5 lat) jest odzyskiwanie kondycji przez lokalnych producentów trzody chlewnej. Z najnowszych prognoz dla mięsa drobiowego wynika, że raczej ulegną pogorszeniu nastroje eksporterów mięsa drobiowego upatrujący dla siebie długoterminowych szans na rynku chińskim. W 2021 roku ma nastąpić punkt zwrotny: zamówienia zagraniczne mięsa drobiu przez Chiny mają spaść o 6 proc. do 925 tys. ton. Przyczyny? Tak jak niejednokrotnie pisaliśmy w tym temacie: determinacja Chińczyków w zwiększanie krajowej produkcji drobiu oraz ograniczone chęci chińskich konsumentów do kompensowania spożycia wieprzowiny drobiem, zwłaszcza w kontekście rosnącej dostępności mięsa wieprzowego.

Rynek kurcząt rzeźnych - produkcja

Z uwagi na główny nieprzewidywalny czynnik zarządzający sytuacją na międzynarodowym rynku mięsa drobiowego jakim jest COVID – 19 prognozy długoterminowe ulegają istotnym zmianom. Szacunki, które raportowaliśmy w poprzednich wydaniach  narzędzia analitycznego publikowanego przez KIPDiP - Poultry Insider - już skorygowano, zwłaszcza w odniesieniu do spodziewanych wyników w globalnym eksporcie i imporcie drobiu. Wcześniejsze prognozy zakładały, że zarówno eksport jak i import w 2020 roku zanotuje spadki r/r. Nowe prognozy przewidują jednak wzrost w obu przypadkach. Skorygowano także prognozy dla poszczególnych państw. Nadal uważa się, że zwiększać się będzie światowa produkcja drobiu. W 2021 roku wzrośnie ona o 2 proc. do 102,9 mln ton (w 2020 roku wrośnie 1,5 proc r/r). Chiny będą osiągać najwyższe przyrosty w produkcji drobiu, choć zakłada się że proces ten będzie spowalniany wraz ze spadkiem popytu konsumenckiego. Tak jak wskazywaliśmy wyżej, chińscy konsumenci nie są wcale chętni w długim terminie do zastępowania wieprzowiny mięsem drobiowym i poprawa sytuacji podażowej na rynku trzody chlewnej będzie działała na niekorzyść drobiu. Warto zwrócić uwagę, że w roku 2019 Chiny wyprzedziły w produkcji kurczaków Brazylię oraz Unię Europejską, co spowodowało, że obecnie Państwo Środka jest po Amerykanach drugim największym producentem mięsa brojlerów na świecie.  Chińska produkcja drobiu w 2019 roku wzrosła o 17,5 proc., w roku 2020 ma się zwiększyć o 8 proc. a w roku 2021 zanotuje wzrost o 3 proc.

W latach 2020-2021 przewiduje się wzrost produkcji drobiu w większości państw z listy największych globalnych graczy: USA, Brazylia, Rosja, Indie, Meksyk, Turcja. W Unii Europejskiej podtrzymano prognozę spadku produkcji w bieżącym roku o 1,6 proc., a w 2021 roku w krajach unijnych produkcja ma zwiększyć się do rekordowo historycznych poziomów, czyli do 12,6 mln ton (+1,9 proc. r/r). Podobnie ma zadziałać rynek w Tajlandii, po niewielkim spadku w tym roku, produkcja w roku 2021 ponownie przyspieszy. Prognozy zakładają, że część wzrostu w produkcji zostanie skierowana na rynki międzynarodowe, natomiast przewidywany wzrost gospodarczy na wpłynąć na wzrost popytu krajowego w głównych krajach produkujących.

 

Konsumpcja – kurczęta rzeźne - najwięksi konsumenci PATRZ TABELA

W odniesieniu do popytu perspektywy pozostają optymistyczne, gdyż ocenia się, że w czasach spowolnienia gospodarczego tańsze białe mięso wybroni się przed spadkiem popytu konsumenckiego. Konsumpcja mięsa kurcząt na świecie ma wzrosnąć z poziomu 97,2 mln ton w roku 2019 do 98,6 mln ton w roku 2020 i 100,7 mln ton w roku 2021.

Eksport – kurczęta rzeźne

Prognozy dla międzynarodowego eksportu kurczaków zostały skorygowane na plus w porównaniu do poprzednich prognoz. W 2020 eksport wzrośnie o 1 proc. rok do roku (wcześniej zakładano spadek o około 0,5 proc.) i osiągnie wolumen 11 951 tys. ton, w 2021 roku wzrośnie o 2 proc. do rekordowych 12,2 mln ton. Brazylia – największy eksporter na świecie będzie odpowiadać za ponad jedną trzecią wzrostu. W najnowszych prognozach skorygowano wyniki sprzedaży eksportowej dla poszczególnych państw. W globalnym eksporcie w latach 2020-2021 na zwiększenie sprzedaży będą mogli liczyć: Brazylijczycy, Amerykanie, Tajlandczycy, Turcy, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini. W przypadku Unii Europejskiej i Chin nadal podtrzymuje się spadek eksportu w roku 2020, ale w już w roku 2021 oba regiony mają zanotować wzrost wysyłek zagranicznych. Co jednak istotne, ani Chiny, ani UE, mimo prognozowanego wzrostu nie powrócą w roku 2021 do poziomu eksportu z roku 2019. W 2020 roku unijny eksport mięsa drobiowego zanotuje spadek o 6,5 proc. do 1 440 tys. ton, a w roku 2021 wzrośnie o 2 proc. do 1 470 tys. ton. Oznacza to, że nadal będzie niższy niż w roku 2019 o 71 tys. ton. W 2020 roku utrzymujący się silny popyt ze strony Chin jest tak naprawdę korzystnym czynnikiem wspierającym wzrost eksportu przez Brazylię, Stany Zjednoczone i Tajlandię. Ocenia się, że brazylijskie i amerykańskie drobiarstwo znacznie lepiej wytrzyma niestabilność i kłopoty w handlu globalnym spowodowane przez pandemię. Gorzej za to będą mieli na rynku światowym tak zwani wschodzący eksporterzy. Taka sytuacja miałaby spowodować, że udział eksportu z Brazylii i Stanów jednoczonych łącznie zwiększy się w międzynarodowym handlu do ponad 60 proc. Przewaga konkurencyjna Brazylii polegająca na dostarczaniu różnorodnych produktów do szerokiej grupy odbiorców po konkurencyjnych cenach ułatwia Brazylijczykom zwiększenie obecności na Bliskim Wschodzie i Afryce Subsaharyjskiej, co ma dla lidera kluczowe znaczenie dla wypracowania wzrostu w obliczu słabnącego popytu ze strony Chin. Prognostycy liczą się z tym, że po dwóch latach spektakularnego wzrostu popytu w Chinach nastąpi osłabnięcie. Na co wskazują dane na poniższym wykresie.

Gorszą sprzedaż na rynku chińskim (a także w RPA, o czym piszemy dalej) powinny jednak zrekompensować wyższe zamówienia importowe na drób w Unii Europejskiej i w Arabii Saudyjskiej (patrz załączona niżej tabela i prognozy dla roku 2021). Ocenia się, że w przypadku Unii Europejskiej istotnym ryzykiem pozostają możliwe restrykcje handlowe, które stosowane są w sytuacji pojawienia się HPAI na fermach drobiu w państwach członkowskich Wspólnoty. W poprzednim sezonie istotnie ograniczyło to wymianę handlową z Chinami, Ukrainą, RPA, Wietnamem czy Beninem.

Unijny wywóz mięsa drobiowego na rynek RPA, tys. ton

 

2016

2017

2018

2019

I – VII 2020

RPA

236,8

76,3

84,0

130,0

53,0 (-35% r/r)

 

Import - najwięksi światowi importerzy - PATRZ TABELA

Nowe prognozy dla globalnego importu mięsa drobiu przewidują jego wzrost w latach 2020-2021 (w porównaniu do wcześniej szacowanego spadku). W 2020 roku import wzrośnie o 0,4 proc. r/r, a w 2021 roku o 1,7 proc. do rekordowych prawie 10 mln ton. Istotnie skorygowano prognozy w popycie na drób ze strony największych importerów na świecie. Japończycy pozostają najbardziej chłonnym rynkiem dla importowanego drobiu, ale zarówno w roku 2020 i w roku 2021 zapotrzebowanie ze strony Japonii będzie nieco niższe (w 2021 roku o minus 2 proc. w porównaniu do 2019 roku). Popyt chiński pozostanie jeszcze silny w roku 2020, jednak prognozuje się spadek importu mięsa drobiowego przez Chiny w roku 2021 o 60 tys. ton, czyli 6,1 proc. w porównaniu do roku 2020. Przypomnijmy, że w latach 2019 i 2020 chiński import drobiu wzrósł odpowiednio: o 238 tys. ton (+70 proc) i o 405 tys. ton (+70 proc.). Przywóz mięsa drobiowego na rynki państw unijnych w tym roku ma być mniejszy aż o 84 tys. ton, co oznacza spadek o 12 proc. (wcześniej zakładano jednak dużo większy spadek importu na poziomie 124 tys. ton). Dla polskich producentów mało optymistyczne są jednak prognozy na rok 2021, które zakładają zwiększenie przywozu mięsa drobiu z krajów trzecich do UE o 80 tys. ton (+12,5 proc.), czyli do poziomu bliskiego z roku 2019. Co więcej prognozowana wartość unijnego importu w roku 2021 przewyższa ilości drobiu sprowadzanego na rynki krajów unijnych w latach 2017-2018. Pozytywnym sygnałem jest, że poprawiono na plus prognozy popytu ze strony Arabii Saudyjskiej, Filipin, Iraku czy Hongkongu. Nadal jednak podtrzymano mało optymistyczne tendencje w popycie importowym ze strony RPA, co z punktu widzenia handlu unijnego stanowi ryzyko eksportowe w długim terminie. Szczególnie dla polskich eksporterów ograniczanie zamówień przez RPA jest ważnym wskaźnikiem do budowania strategii w rozwoju poza rynkami Unii Europejskiej. Przez pewien czas byliśmy przecież głównym dostawcą na ten afrykański rynek.

Produkcja kurcząt rzeźnych na świecie, tys. ton

Państwo

2016

2017

2018

2019

2020

2021p

USA

18 510

18 938

19 361

19 941

20 263

20 465

Chiny

12 448

11 600

11 700

13 750

14 850

15 300

Brazylia

13 523

13 612

13 355

13 690

13 880

14 175

UE

11 560

11 912

12 260

12 560

12 360

12 600

Rosja

4 328

4 680

4 684

4 668

4 715

4 725

Indie

3 464

3 762

4 062

4 350

4 000

4 200

Meksyk

3 275

3 400

3 485

3 600

3 700

3 775

Tajlandia

2 813

2 990

3 170

3 300

3 250

3 340

Turcja

1 879

2 137

2 157

2 138

2 200

2 250

Argentyna

2 119

2 150

2 068

2 171

2 190

2 220

Malezja

1 654

1 648

1 650

1 775

1 790

1 810

Ogółem świat

91 169

92 760

94 567

99 316

100 827

102 926

 

Najwięksi eksporterzy mięsa kurcząt rzeźnych na świecie, tys. ton

 

Państwo

2016

2017

2018

2019

2020

2021p

Brazylia

3 880

3 835

3 675

3 811

3 860

3 940

USA

3 086

3 137

3 244

3 259

3 325

3 331

UE

1 315

1 319

1 421

1 541

1 440

1 470

Tajlandia

690

757

826

881

890

920

Turcja

263

357

418

408

456

470

Ukraina

235

263

317

406

420

430

Chiny

386

436

447

428

375

410

Rosja

104

125

131

172

215

220

Białoruś

145

150

168

172

205

205

Argentyna

158

178

124

155

155

165

Chile

97

88

109

131

145

150

Ogółem świat

10 764

11 027

11 296

11 833

11 951

12 185