Analizy, komentarze, prognozy

Raport: Zmiany systemowe w chowie kur niosek w UE do 2019 roku

Raport: Zmiany systemowe w chowie kur niosek w UE do 2019 roku

**uproszczona wersja analizy przygotowanej przez KIPDiP w drugim półroczu 2020 roku w celu publikacji w narzędziu analityczno – prognostycznym Poultry Insider wydawanym przez Izbę w cyklu tygodniowym, w każdy poniedziałek.

Systematycznie raportujemy o postępujących zmianach w sposobie chowu kur niosek w Unii Europejskiej. Transformacja sektora w kierunku produkcji w systemach alternatywnych to jeden z najgłośniejszych tematów na świecie. Dyskutują nie tylko sami producenci, ale z dużą niepewnością zjawisko to obserwuje handel i segment HoReCa, które to firmy ulegając odgórnej presji złożyły długoterminowe deklaracje wycofania ze sprzedaży jaj klatkowych. Dla producentów analiza danych powinna być jednym z ważniejszych narzędzi służących do monitoringu konkurencji i analizy działań rywali. W zmianach systemowych bycie o krok przed konkurencją może przyczynić się do zyskania przewagi na rynku. Początek roku 2020 spowodował szereg nowych poważnych zagrożeń i wyzwań na poziomie globalnym. Branże na całym świecie dostosowują obecnie swoje modele biznesowe, aby zmniejszyć ryzyko związane z pandemią COVID – 19. Zakładamy, że kryzys, z którym mamy do czynienia spowoduje, że trendy alternatywne zostaną poddane głębokiej refleksji. Obserwacja procesu inwestycyjnego na świecie i krytyczna ocena efektów wdrożonych zmian może pozwolić inwestorom ograniczyć ryzyko w strategii przyszłych działań. Tym razem, prezentujemy tablicę informacyjną z tabelami i wykresami pokazującymi stan produkcji na rok 2019 w strukturze procentowej oraz podając liczbowo ile kur w każdym z systemów jest utrzymywanych w krajach UE (jeszcze wraz z Wielką Brytanią). Na wykresach obrazujemy rankingi największych producentów w zależności od sposobu chowu kur.

 

Struktura chowu towarowych kur niosek u największych producentów jaj w  UE  w 2019 roku

Liczba zarejestrowanych stanowisk na fermach jaj konsumpcyjnych (tak zwany potencjał produkcyjny)

 

 

Kraj członkowski

 

Pogłowie, sztuki

 

% udział kraju

w pogłowiu UE

 

 

 

% Klatki

 

 

% Ściółka

 

% Wolny wybieg

 

% p. ekologiczna

Niemcy

54 900 379

13,3

6,0

61,0

20,8

12,2

Polska

49 415 958

12,0

82,1

13,4

3,7

0,8

Francja

48 255 709

11,7

54,1

11,7

23,0

11,2

Wielka Brytania

47 326 372

11,5

34,3

5,1

57,5

3,1

Hiszpania

45 800 939

11,1

76,8

12,7

9,1

1,4

Włochy

39 857 600

9,7

49,4

40,2

4,9

5,5

Holandia

32 092 213

7,8

14,1

61,3

18,0

6,6

Belgia

10 769 525

2,6

37,2

44,1

12,8

6,0

Portugalia

9 724 334

2,4

86,2

9,8

3,4

0,5

Rumunia

9 073 860

2,2

62,6

32,9

3,0

1,4

UE ogółem 2019

413 203 631

100

47,8

29,3

17,0

5,9

UE ogółem 2018

417 022 102

100

50,4

28,5

15,7

5,4

W 2019 roku w Unii Europejskiej  odnotowano niewielką przewagę systemów alternatywnych nad chowem klatkowym, w stosunku: 52 proc. do 48 proc. Najpopularniejsza pozostaje ściółka, w której szansę dla siebie widzą wybrane kraje z grona „największych”: Niemcy, Holandia, Włochy i…już powoli Polska. Udział ściółki w produkcji UE jest bliski 30 proc. W wolny wybieg nadal inwestowano – na tego typu fermach w 2019 roku utrzymywano już 70 mln kur (17 proc. udział w chowie UE). Liderem pozostają Brytyjczycy. I to tak naprawdę brytyjskiemu podejściu zawdzięczamy tak imponujący rozwój produkcji jaj z „1” w obrazie całej UE. Inne kraje inwestują w tym kierunku zdecydowanie z większą ostrożnością. Dopiero daleko za Brytyjczykami mamy grupę inwestorów u których potencjał ferm z „1” przekracza wartość 5 mln kur: Niemcy, Francja, Holandia. W produkcji „eko” zdecydowanie dominują Niemcy i Francuzi.

**W 2013 roku utrzymywano w UE 163,5 mln kur w kurnikach alternatywnych (ściółka, wolny wybieg, produkcja ekologiczna). W roku 2019 potencjał tego rodzaju ferm wzrósł do 215,7 mln. W tym samym czasie chów klatkowy zredukowano o 21 mln. Okazuje się zatem, że konsekwencją „boomu” inwestycyjnego w kierunku alternatyw było dalsze zwiększanie pogłowia kur, co z punktu widzenia sytuacji popytowo - podażowej, nie było korzystnym czynnikiem wspierającym rynek. Nie ma prostego przełożenia – likwidacja stanowiska w klatkach i zastępowanie go alternatywą, czego oczekiwałyby grupy ekologiczne.