Informacje

Ukraiński Ovostar inwestuje w klatki "wzbogacone"

Ukraiński Ovostar inwestuje w klatki "wzbogacone"

Ovostar Union N.V. pozytywnie skomentował swoje wyniki finansowe osiągnięte w okresie styczeń  – wrzesień 2018 roku i z nadzieją spogląda na rynek w dłuższym terminie. Według stanu na dzień 30 września 2018 roku  spółka dysponowała stadami towarowych kur niosek o pogłowiu 6,5 mln sztuk (2017 rok: 6,8 mln). W opinii  przedstawicieli Ovostaru,  na dynamikę zmian w pogłowiu  miało wpływ coraz większe obsadzanie kurników  spełniających standardy UE czyli wyposażonych w klatki „wzbogacone”.

Ovostar cały czas skupia  się na  działalności eksportowej celując w zwiększanie  wolumenu  wywozu oraz w poszukiwanie nowych klientów w  skali globalnej. W ciągu trzech kwartałów 2018 roku Ovostar wyprodukował 1,2 mld jaj. Produkcja suszonych  produktów jajecznych wyniosła 2 255 ton ( - 5% r/r), a ciekłych: 9 026 ton (+14% r/r). W okresie sprawozdawczym  Ovostar zwiększył eksport jaj w skorupkach o 27 procent do 443 mln, suszonych produktów  j ajecznych o 12 procent do 1 572 ton, a płynnych przetworów aż o 35 procent do 4 325 ton. 

W 2018 r. firma kontynuowała realizację projektu inwestycyjnego w obwodzie kijowskim Ukrainy – planowana finalizacja w latach 2019 - 2020. Ukraiński inwestor deklaruje, że nowo powstały zakład produkcyjny zostanie wyposażony w urządzenia spełniające standardy Unii Europejskiej. Ovostar przewiduje, że nowe inwestycje pozwolą zwiększyć moce produkcyjne grupy kapitałowej i  osiągnąć zaplecze produkcyjne o łącznym pogłowiu stad drobiu 10 mln sztuk i produkcji rocznej na  poziomie 2 mld jaj. Przedstawiciele Ovostar Union twierdzą, że firma była pionierem na Ukrainie w inwestowaniu w instalacje spełniając normy dobrostanu obowiązujące unijnych producentów jaj konsumpcyjnych – rozwój w tym kierunku rozpoczęto w 2016 roku.