Prawo - Analizy prawne

Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wprowadzone zmiany będą miały w znacznej mierze zniwelować dotychczas występujące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi.

Nowelizacja przewiduje utrzymanie zasady, zgodnie z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzinne, które w myśl art. 23 Konstytucji – stanowią podstawę ustroju rolnego państwa.

Naczelną modyfikacją w myśl nowych przepisów ma być zwiększenie powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas do 0,3 ha). Dzięki temu, osoby zainteresowane osiedleniem się na wsi będą mogły łatwiej nabywać niewielkie nieruchomości rolne. Co ważne, wprowadzenie poprawki do ustawy przyczyni się także do ułatwienia zbywania takich nieruchomości przez rolników; dzięki nowelizacji, powyższe transakcje rolnicy będą mogli przeprowadzać samodzielnie, bez konieczności uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Choć nowa ustawa nie ma na celu wprowadzenia radykalnych reform, z pewnością będzie wsparciem dla indywidualnych rolników i osób, które chcą zamieszkać na wsi, lecz w myśl litery prawa – nie spełniały wszystkich wymagań. Dzięki reformie prawnej i liberalizacji obowiązujących zasad, rolnik będzie mógł łatwiej sprzedać grunt, a osoby niezwiązane z rolnictwem – taką nieruchomość nabyć. Ministerstwo, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań, zapowiada przeprowadzenie konsultacji z resortami, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz izbami rolniczymi. Jak informuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, dzięki nowej ustawie ograniczone zostaną, a nawet wyeliminowane pojawiające się dotychczas spekulacje przy zakupie ziemi.

Adam Kuźma/Radca Prawny