Prawo - Analizy prawne

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta związana z RODO

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta związana z RODO

Wejście w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO spowodowało konieczność dostosowania polskich ustaw do wymogów stawianych przez unijne rozporządzenie. W najbliższym czasie wejdą w życie zmiany w ustawie o prawach konsumenta. Zmiany te dotyczyć będą mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta mikroprzedsiębiorcą jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Zgodnie z nowymi przepisami, mikroprzedsiębiorca będzie mógł zamieścić informacje, o których mowa w art. 13 RODO (informacje związane z przetwarzaniem danych dobowych, tzw. klauzula informacyjna), bądź to w widocznym miejscu w lokalu swojego przedsiębiorstwa, bądź też na swojej stronie internetowej. Warunkiem uznania obowiązków informacyjnych za spełnione jest to, że osoba fizyczna, której dane dotyczą, będzie miała faktyczną możliwość zapoznania się z informacjami, o których mowa w art. 13 RODO. Z tego wynika, że administrator danych nie może umieścić klauzuli informacyjnej w miejscu, które uniemożliwia lub znacząco utrudnia konsumentowi zapoznanie się z jej treścią.

Adam Kuźma/Radca Prawny