Wylęgi piskląt i jaja wylęgowe

Prezentowane dane są agregowane kwartalnie i publikowane z opóźnieniem. Informacje miesięczne publikowane bez opóźnień dostępne są dla Członków KIPDiP oraz subskrybentów „Poultry Insider”.
 
Wylęgi piskląt kurcząt rzeźnych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 264800 279700
II Kwartał 278800 291700
III Kwartał    
IV Kwartał    
 
Wylęgi piskląt indyczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 6669 6585
II Kwartał 6799 6823
III Kwartał    
IV Kwartał    
 
Wylęgi piskląt kaczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 2627 2992
II Kwartał 1477 2611
III Kwartał    
IV Kwartał    
 
Wylęgi piskląt kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 8940 9342
II Kwartał 8883 10008
III Kwartał    
IV Kwartał    
 
Nakłady jaj wylęgowych (na podstawie GUS)
 

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. krajowe zakłady wylęgowe poddały inkubacji 699,1 mln jaj wylęgowych do produkcji piskląt kurzych brojler. W  pierwszych sześciu miesiącach roku nakłady tych jaj były wyższe  o  28,0 mln sztuk (+ 4,17 %) od nakładów w porównywalnym okresie 2016 roku.

Nakłady jaj wylęgowych indyczych od stycznia do czerwca 2017 r. wyniosły 15890 tys. szt.  W 2017 r. (pierwszych sześć miesięcy) nałożono o 147 tys. sztuk jaj więcej (+ 0,93 %) niż w takim samym okresie  2016 r.
 
Od stycznia do czerwca 2017 roku  nakłady jaj wylęgowych gęsich wyniosły 10662,8 tys. sztuk i były niższe o 1647,8 tys. sztuk (-13,38%) niż w roku 2016 (w okresie porównywalnym).
 

Nakłady jaj wylęgowych kaczych w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. wyniosły 7646 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 2529,6 tys. sztuk ( 49,44%) w stosunku do roku 2016.

Wielkość nakładów jaj wylęgowych do produkcji kurek nieśnych dla intensywnej produkcji jaj od stycznia do czerwca 2017 r. wyniosła 49187,6 tys. sztuk  i była o ponad 4.813,5 tys. sztuk (10,84%) wyższa od nakładów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ilość jaj nałożonych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. z przeznaczeniem do produkcji piskląt ogólnoużytkowych wyniosła 16721,2 tys. sztuk i była niższa od wielkości nakładów tych jaj w ubiegłym roku ( -112,5 tys. sztuk, - 0,67 proc.).