Dołącz do nas

Przynależność do Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz może zadeklarować każdy krajowy podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji drobiu i pasz oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz branżowych podmiotów.

Warunki przyjęcia podmiotów w poczet członków Izby określa statut: „Przyjęcie w poczet członków Izby następuje przez uchwałę Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i wniesieniu przezeń wpisowego”.

Druk deklaracji członkowskiej dostępny jest tutaj.