Stanowiska Izby

Stanowisko KIPDiP w sprawie nowych  programów zwalczania salmonelli w stadach towarowych kur niosek w 2018 r.

W związku z konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella  w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2018 rok, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przekazała stanowisko w tej sprawie, apelując o wycofanie się resortu rolnictwa z nowych rozwiązań, w szczególności braku możliwości uzyskania przez hodowców odszkodowania z tytułu likwidacji zakażonych salmonellą stad towarowych kur niosek.

Wydanie rozporządzenia w proponowanym  kształcie może doprowadzić do zmian własnościowych, które spowodują, że sektor produkcji i pakowania jaj w Polsce zostanie zdominowany przez podmioty zagraniczne oraz zrodzi szereg ryzyk dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju  oraz może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Bezpośrednim efektem wynikającym z wprowadzenia przepisów  będą bankructwa rolników zajmujących się produkcją jaj.  KIPDiP jest przekonana, że przy wystąpieniu  licznych zakażeń stad może także zostać zagrożony interes konsumentów ponieważ jaja w sklepach  znacząco podrożeją albo wręcz ich zabraknie.

Pełna treść pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępna jest TUTAJ

KIPDiP w sprawie zakazu uboju rytualnego i likwidacji ferm zwierząt futerkowych

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz jest zaniepokojona założeniami poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. wniesionych do Sejmu w listopadzie 2017 roku (w dniu 6.11.2017 r. przez grupę posłów PiS oraz w dniu 20.11.2017 r. przez grupę  posłów PO i N).

Izba jest przeciwna planowanym próbom wprowadzenia zakazu uboju rytualnego w Polsce oraz likwidacji chowu zwierząt futerkowych w celu pozyskiwania futer. Wprowadzenie ograniczeń w obu ważnych dziedzinach krajowej gospodarki spowoduje negatywne skutki dla branży mięsnej.  Straty poniosą zarówno zakłady ubojowe i przetwórcze, jak i producenci żywca drobiowego i podmioty pośrednio z nimi powiązane.

Treść stanowiska Izby dostępna jest tutaj

Zarząd KIPDP: likwidacja odszkodowań zagrożeniem dla rynku jaj

Zarząd Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz zdecydowanie sprzeciwia się planom likwidacji odszkodowań wypłacanych właścicielom stad zarażonych salmonellą. Zdaniem Zarządu KIPDiP, brak odszkodowań - przy nieuwzględnieniu postulatów branży dotyczacych zmian w Programach zwalczania salmonelli (patrz poniżej) - może doprowadzić  między innymi do destabilizacji rynku jaj w Polsce, kłopotów ekonomicznych sektora jaj oraz utraty samowystarczalności w produkcji jaj przez nasz kraj.

Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Sugestie dotyczące Programów zwalczania salmonelli w Polsce

Na skutek informacji o możliwym zaprzestaniu wypłaty odszkodowań dla hodowców, których stada zarażą się salmonellą w 2018 roku Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wysłała list z sugestiami do pani Ewy Lech, wiceminister rolnictwa.

Treść tego pisma znajduje się tutaj.

Stanowisko w sprawie znakowania "bez GMO"

W związku z konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa. KIPDiP zaproponowała modyfikacje przygotowanego projektu oraz przekazała Ministrowi Rolnictwa informacje o licznych efektach badań naukowych, jednoznacznie wskazujących, że produkty pochodzące od zwierząt karmionych paszami GMO są wolne od GMO.

Pełna treść pisma do Ministra Rolnictwa znajduje się tutaj.