Wylęgi piskląt i jaja wylęgowe

Prezentowane dane są agregowane kwartalnie i publikowane z opóźnieniem. Informacje miesięczne publikowane bez opóźnień dostępne są dla Członków KIPDiP oraz subskrybentów „Poultry Insider”.
 
Wylęgi piskląt kurcząt rzeźnych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 264800 279700
II Kwartał 278800 291700
III Kwartał 283100 292300
IV Kwartał    
 
Wylęgi piskląt indyczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 6669 6585
II Kwartał 6799 6823
III Kwartał 6293 7161
IV Kwartał    
 
Wylęgi piskląt kaczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 2627 2992
II Kwartał 1477 2611
III Kwartał 2294 2147
IV Kwartał    
 
Wylęgi piskląt kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 8940 9342
II Kwartał 8883 10008
III Kwartał 5528 7156
IV Kwartał    
 
Nakłady jaj wylęgowych (na podstawie GUS)
 
W okresie od stycznia do września 2017 r. krajowe zakłady wylęgowe poddały inkubacji 1.056,5 mln jaj wylęgowych do produkcji piskląt kurzych brojler. W  pierwszych dziewięciu miesiącach roku nakłady tych jaj były wyższe  o  33,9 mln sztuk (+ 3,32 %) od nakładów w porównywalnym okresie 2016 roku.
 
Nakłady jaj wylęgowych indyczych od stycznia do września 2017 r. wyniosły 23.927 tys. szt.  W 2017 r. (pierwszych dziewięć miesięcy) nałożono o 678 tys. sztuk jaj więcej (+ 2,9 %) niż w takim samym okresie  2016 r.
 
Od stycznia do września 2017 roku  nakłady jaj wylęgowych gęsich wyniosły 11.306,6 tys. sztuk i były niższe o 1.858,1 tys. sztuk (-14,11%) niż w roku 2016 (w okresie porównywalnym).
 
Nakłady jaj wylęgowych kaczych w okresie styczeń - wrzesień 2017 r. wyniosły 10.962,6 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 1.768,0 tys. sztuk ( 19,23%) w stosunku do roku 2016.
 
Wielkość nakładów jaj wylęgowych do produkcji kurek nieśnych dla intensywnej produkcji jaj od stycznia do września 2017 r. wyniosła 68.248,1 tys. sztuk  i była o ponad 6.027,4 tys. sztuk (9,69%) wyższa od nakładów w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
 
Ilość jaj nałożonych w okresie od stycznia do września 2017 r. z przeznaczeniem do produkcji piskląt ogólnoużytkowych wyniosła 17.000,0 tys. sztuk i była niższa od wielkości nakładów tych jaj w ubiegłym roku ( -223,8 tys. sztuk, - 1,36 proc.).