Wylęgi piskląt i jaja wylęgowe

Prezentowane dane są agregowane kwartalnie i publikowane z opóźnieniem. Informacje miesięczne publikowane bez opóźnień dostępne są dla Członków KIPDiP oraz subskrybentów „Poultry Insider”.
 
Wylęgi piskląt kurcząt rzeźnych (w mln sztuk), dane GUS
  2018 2019
I Kwartał 230 307
II Kwartał 311 333
III Kwartał 317  
IV Kwartał 316  
 
Wylęgi piskląt indyczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2018 2019
I Kwartał 7 071 7 900
II Kwartał 7 216 7 771
III Kwartał 7 395  
IV Kwartał 7 577  
 
Wylęgi piskląt kaczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2018 2019
I Kwartał 3 226 3 858
II Kwartał 2 010 2 412
III Kwartał 2 773  
IV Kwartał 4 995  
 
Wylęgi piskląt kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2018 2019
I Kwartał 10 007 10 846
II Kwartał 10 956 10 437
III Kwartał 8 346  
IV Kwartał 7 161  
 
Nakłady jaj wylęgowych (na podstawie GUS)
 

W całym 2018 roku krajowe zakłady wylęgowe poddały inkubacji 1.500,7 mln jaj wylęgowych do produkcji piskląt kurzych brojler. Nakłady tych jaj były wyższe o 94,3 mln sztuk (+ 6,71 proc.) od nakładów w 2107 roku.

Nakłady jaj wylęgowych indyczych w całym 2018 roku wyniosły 33.910 tys. szt. Oznacza to, że w porównaniu do 2017 roku nałożono o 1.661 tys. sztuk jaj więcej (+ 5,15 proc.).

Skumulowane od początku do końca 2018 roku, nakłady jaj wylęgowych gęsich wyniosły łącznie 14.023,6 tys. sztuk i były wyższe o 2.717,0 tys. sztuk (+24,03 proc.) niż w roku 2017.

Nakłady jaj wylęgowych kaczych w 2018 roku wyniosły 18.034,5 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 806,9 tys. sztuk (8,65 proc.) w stosunku do całego roku 2017.

Wielkość nakładów jaj wylęgowych do produkcji kurek nieśnych dla intensywnej produkcji jaj w 2018 roku wyniosła 90.960,1 tys. sztuk i była niemal na takim samym poziomie jak nakłady jaj w 2017 roku. 

Ilość jaj nałożonych w całym 2018 roku z przeznaczeniem do produkcji piskląt ogólnoużytkowych wyniosła 21.729,0 tys. sztuk i była wyższa od wielkości nakładów tych jaj w 2017 roku ( +2.836,5 tys. sztuk, + 15,01 proc.).