Wylęgi piskląt i jaja wylęgowe

Prezentowane dane są agregowane kwartalnie i publikowane z opóźnieniem. Informacje miesięczne publikowane bez opóźnień dostępne są dla Członków KIPDiP oraz subskrybentów „Poultry Insider”.
 
Wylęgi piskląt kurcząt rzeźnych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 264800 279700
II Kwartał 278800 291700
III Kwartał 283100 292300
IV Kwartał 278300 288300
 
Wylęgi piskląt indyczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 6669 6585
II Kwartał 6799 6823
III Kwartał 6293 7161
IV Kwartał 6215 7446
 
Wylęgi piskląt kaczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 2627 2992
II Kwartał 1477 2611
III Kwartał 2294 2147
IV Kwartał 3930 4084
 
Wylęgi piskląt kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2016 2017
I Kwartał 8940 9342
II Kwartał 8883 10008
III Kwartał 5528 7156
IV Kwartał 7020 7967
 
Nakłady jaj wylęgowych (na podstawie GUS)
 

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. krajowe zakłady wylęgowe poddały inkubacji 1.406,4 mln jaj wylęgowych do produkcji piskląt kurzych brojler. W  całym  roku nakłady tych jaj były wyższe  o  45,9 mln sztuk (+ 3,37 %) od nakładów w 2016 rok

Nakłady jaj wylęgowych indyczych od stycznia do grudnia 2017 r. wyniosły 32.249 tys. szt.  W 2017 r. nałożono o 2.219 tys. sztuk jaj więcej (+ 7,39 %) niż w 2016 r.

Od stycznia do grudnia 2017 roku  nakłady jaj wylęgowych gęsich wyniosły 11.306,6 tys. sztuk i były niższe o 1.858,1 tys. sztuk (-14,11%) niż w roku 2016 (w okresie porównywalnym).

Nakłady jaj wylęgowych kaczych w okresie styczeń - grudzień 2017 r. wyniosły 17.233,6 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 2.973,6 tys. sztuk ( 20,85%) w stosunku do roku 2016.

Wielkość nakładów jaj wylęgowych do produkcji kurek nieśnych dla intensywnej produkcji jaj od stycznia do grudnia 2017 r. wyniosła 91.060,4 tys. sztuk  i była o ponad 10.781,5 tys. sztuk (13,43%) wyższa od nakładów w ubiegłym roku.
 
Ilość jaj nałożonych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. z przeznaczeniem do produkcji piskląt ogólnoużytkowych wyniosła 18.192,5 tys. sztuk i była wyższa od wielkości nakładów tych jaj w ubiegłym roku ( +424,9 tys. sztuk, + 2,30 proc.).