Wylęgi piskląt i jaja wylęgowe

Prezentowane dane są agregowane kwartalnie i publikowane z opóźnieniem. Informacje miesięczne publikowane bez opóźnień dostępne są dla Członków KIPDiP oraz subskrybentów „Poultry Insider”.
 
Wylęgi piskląt kurcząt rzeźnych (w tys. sztuk), dane GUS
  2017 2018
I Kwartał 279700 299600
II Kwartał 291700  
III Kwartał 292300  
IV Kwartał 288300  
 
Wylęgi piskląt indyczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2017 2018
I Kwartał 6585 7071
II Kwartał 6823  
III Kwartał 7161  
IV Kwartał 7446  
 
Wylęgi piskląt kaczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2017 2018
I Kwartał 2992 3226
II Kwartał 2611  
III Kwartał 2147  
IV Kwartał 4084  
 
Wylęgi piskląt kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych (w tys. sztuk), dane GUS
  2017 2018
I Kwartał 9342 10007
II Kwartał 10008  
III Kwartał 7156  
IV Kwartał 7967  
 
Nakłady jaj wylęgowych (na podstawie GUS)
 

W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. krajowe zakłady wylęgowe poddały inkubacji 362,2 mln jaj wylęgowych do produkcji piskląt kurzych brojler. Nakłady tych jaj były wyższe  o  11,7 mln sztuk (+ 3,34 proc.) od nakładów w analogicznym okresie zeszłego roku.

Nakłady jaj wylęgowych indyczych w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. wyniosły 8.183 tys. szt.  Oznacza to, że w porównaniu do podobnego okresu w 2017 roku nałożono o 377 tys. sztuk jaj więcej (+ 4,83 proc.).

W styczniu, lutym i marcu 2018 roku  nakłady jaj wylęgowych gęsich wyniosły 5.018,1 tys. sztuk i były wyższe o 506,4 tys. sztuk (+11,22%) niż w roku 2017 (w okresie porównywalnym).

Nakłady jaj wylęgowych kaczych w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. wyniosły 3.659,5 tys. sztuk, co stanowi spadek o 523,6 tys. sztuk (+11,52%) w stosunku do – łącznie - stycznia, lutego i marca roku 2017.

Wielkość nakładów jaj wylęgowych do produkcji kurek nieśnych dla intensywnej produkcji jaj w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. wyniosła 24.752,4 tys. sztuk  i była o ponad 276,5 tys. sztuk (1,13 proc.) wyższa od nakładów w ubiegłym roku, w okresie analogicznym.  

Ilość jaj nałożonych w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. z przeznaczeniem do produkcji piskląt ogólnoużytkowych wyniosła 11.733,9 tys. sztuk i była wyższa od wielkości nakładów tych jaj w ubiegłym roku ( +1317,9 tys. sztuk, + 12,65 proc.).