Analizy, komentarze, prognozy

Prezentowane dokumenty są skróconymi lub uproszczonymi wersjami wersji oryginalnych. Materiały źródłowe KIPDIP dostarcza na bieżąco dla Członkom oraz subskrybentom „Poultry Insider”.

Eksport drobiu do krajów trzecich

Potencjał poszczególnych kierunków Czytaj więcej

Import mięsa kurcząt rzeźnych do Polski

Od początku tego roku do lipca na teren naszego kraju wwieziono 29.106 ton mięsa drobiowego o wartości 48.455 tys. euro. Czytaj więcej

Polskie zagłębia drobiarskie

Produkcja drobiu w Polsce jest bardzo zróżnicowana terytorialnie. Czytaj więcej

Produkcja kurcząt rzeźnych w Polsce i Europie

Trendy oraz prognozy dotyczące rynku brojlerów. Czytaj więcej

Handel zagraniczny drobiem mniej opłacalny

Wolumen wywozu zagranicznego rośnie znacznie szybciej niż jego wartość Czytaj więcej

Czy zbliża się koniec jaj klatkowych?

Rynkowe aspekty zwiększania udziału systemów alternatywnych w chowie drobiu nieśnego w Polsce. Czytaj więcej

Wysokie ceny drobiu w UE nie utrzymają sie długo

Średnia cena mięsa kurcząt rzeźnych jest w Unii Europejskiej obecnie najwyższa od ponad półtora roku. Czytaj więcej

Spadek dynamiki produkcji mięsa drobiowego

W pierwszym kwartale tego roku produkcja mięsa drobiowego - mierzona wielkością ubojów - wzrosła w Polsce tylko o nieco ponad jeden procent czyli dwukrotnie mniej niż średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czytaj więcej

Brexit - możliwe scenariusze oraz znaczenie dla polskiego drobiarstwa

Jakie konsekwencje dla polskiego drobiarstwa będzie miał Brexit? Co w perspektywach dla sektora mięsa drobiowego i jaj zmieniły ostatnie wybory w Wielkiej Brytanii? Odpowiedzi na te i inne pytania w naszej analizie. Czytaj więcej

Rezygnacja z klatek = wzrost cen jaj

W najbliższych latach konsumenci powinni przygotować się na zdecydowany wzrost cen jaj – prognozuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Głównym jego powodem będzie rezygnacja z jaj klatkowych. Czytaj więcej

Grypa ptaków. Analizy, prognozy i postulaty.

Czy grypa ptaków będzie zjawiskiem cyklicznym? Czego nauczyliśmy się po ostatniej epizoocji? Czytaj więcej