Analizy, komentarze, prognozy

Prezentowane dokumenty są skróconymi lub uproszczonymi wersjami wersji oryginalnych. Materiały źródłowe KIPDIP dostarcza na bieżąco dla Członkom oraz subskrybentom „Poultry Insider”.

Raport: prognozy dla światowego rynku drobiu

Amerykańscy analitycy szacują, że w 2020 roku produkcja drobiu na świecie wzrośnie o 4 proc. osiągając rekordową wartość 103,5 miliona ton. Czytaj więcej

Produkcja jaj wylęgowych kurzych w Polsce za 2018 rok

W 2018 roku odnotowaliśmy w Polsce kolejny roczny wzrost produkcji jaj wylęgowych kurzych o 5,3 proc. do 1,7 mld sztuk Czytaj więcej

Wyniki polskiego eksportu jaj konsumpcyjnych w 2018 roku

Konkludując…rok 2018 przyniósł najniższy wynik od 2014 roku. Nie podchodzimy jednak to tego zjawiska pesymistycznie. Zaryzykujemy teorię optymistyczną - że ubiegłoroczna sprzedaż eksportowa wróciła do pewnej równowagi rynkowej. Czytaj więcej

Polski eksport mięsa kaczego w 2018 roku

„Hitem” jest nadal popyt z Azji. W roku 2018 Hongkong okazał się trzecim najlepszym klientem dla firm eksportujących mięso kacze. Czytaj więcej

Ożywienie w eksporcie proszku jajecznego z Polski

W 2017 roku zanotowano procentowy wzrost wolumenu sprzedaży zagranicznej proszku jajecznego w skali roku, aż o 202 procent! W okresie styczeń - lipiec 2018 roku mieliśmy już do czynienia z 39 procentową zwyżką eksportu r/r. Czytaj więcej

Ile w Polsce wyprodukowaliśmy jaj konsumpcyjnych w 2017 roku?

Powszechne jest, że produkcja koncentruje się w województwie wielkopolskim (33% udział) i mazowieckim (18% udział). Nie sposób nie wspomnieć o kolejnych rejonach kraju gdzie działają duże podmioty, a skąd pochodzi 2,7 mld jaj (30% krajowej prod Czytaj więcej

Struktura chowu kur niosek w Unii Europejskiej w 2017 roku

Dokładna analiza statystyczna dość „brutalnie” pokazuje w jakim punkcie znajdują się najwięksi producenci jaj spożywczych na Starym Kontynencie. Czytaj więcej

Analiza sprzedaży eksportowej przetworów jajecznych z Polski

W 2017 roku krajowe firmy sprzedały zagranicznym klientom o 59 procent więcej produktów jajecznych należących do grupy kodów celnych 0408, czyli świeżych i suszonych przetworów z całych jaj i żółtek (lub w innej postaci). Czytaj więcej

Schematy ruchów cenowych w skupie kurcząt rzeźnych w Polsce oraz ich zakłócenia spowodowane czynnikami nadzwyczajnymi

Regularność i powtarzalność zachowania cen w skupie kurcząt rzeźnych w Polsce w ostatnich latach była zadziwiająca. Wiele wskazuje jednak na to, że tegoroczny wzór zachowań sezonowych zostanie złamany. Czytaj więcej

Problemy Brazylii w regionie MENA szansą czy zagrożeniem?

Nie tylko problemy sanitarne Brazylijczyków wywołały spore zamieszanie w handlu międzynarodowym mięsem drobiowym, ale „oliwy do ognia” dolała Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie ustalając nowe rygorystyczne zasady halal. Czytaj więcej

Czy rynek mięsa drobiowego w Europie podlega mechanizmom wolnej konkurencji?

Wahania cen mięsa drobiowego uzyskiwane na początku łańcucha dostaw, z którymi mamy do czynienia w Polsce, należą do najwyższych w Unii Europejskiej Czytaj więcej

Eksport drobiu - przyczyny wzrostu i wpływ na ceny skupu

W niniejszej analizie staramy się odpowiedzieć na dwa pytania: 1. Co było przyczyną zwiększenia zamówień eksportowych oraz 2. Czy dobra koniunktura miała wpływ na ceny skupu żywca w Polsce. Czytaj więcej

Ile klatek w 2026? Prognozy.

Za osiem lat, w roku 2026, ponad 58 i pół procent jaj produkowanych w Polsce będzie pochodziło z chowu klatkowego – wynika z badania jakie przeprowadziła Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wśród producentów jaj. Czytaj więcej

Europejskie tendencje w chowie kur niosek i produkcji jaj

W 2017 r. produkcja jaj konsumpcyjnych w Unii Europejskiej utrzymała się na poziomie z 2016 roku, a w prognozach na 2018 rok istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu podaży jaj z unijnych ferm o 3,1%. Czytaj więcej

Produkcja mięsa indyczego w Polsce na tle krajów UE i świata

Polska zajmuje trzecią pozycje wśród krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o wolumen produkcji indyków . Czytaj więcej

Mocny złoty gorszy niż grypa ptaków.

Szacunki zmniejszenia przychodów sektora mięsa drobiowego w związku z aprecjacją złotego. Czytaj więcej

Sprzedaż eksportowa jaj z Polski w szczycie afery fipronilowej

W sierpniu, wrześniu i październiku prawie połowa jaj wysyłanych z Polski trafiła na rynek niemiecki – 50 tys. ton, nieco mniej do Holandii – 33 tys. ton. Czytaj więcej

Produkcja mięsa kaczego w Polsce i UE

Najwięksi producenci oraz najważniejsze dane dotyczące produkcji. Czytaj więcej

Mięso drobiowe: potencjał importowy Chin

Chiński import drobiu ogółem ukształtuje się w 2017 na poziomie około 550 tys. ton. Czytaj więcej

Rynek drobiu i mięsa drobiowego – przewidywania na rok 2018

Prognozy KIPDiP na rok 2018 dla rynku brojlerów kurzych. Czytaj więcej

Rynek jaj – przewidywania na rok 2018

Prognozy KIPDiP na rok 2018 dla rynku jaj. Czytaj więcej