Analizy, komentarze, prognozy

Prezentowane dokumenty są skróconymi lub uproszczonymi wersjami wersji oryginalnych. Materiały źródłowe KIPDIP dostarcza na bieżąco dla Członkom oraz subskrybentom „Poultry Insider”.

Schematy ruchów cenowych w skupie kurcząt rzeźnych w Polsce oraz ich zakłócenia spowodowane czynnikami nadzwyczajnymi

Regularność i powtarzalność zachowania cen w skupie kurcząt rzeźnych w Polsce w ostatnich latach była zadziwiająca. Wiele wskazuje jednak na to, że tegoroczny wzór zachowań sezonowych zostanie złamany. Czytaj więcej

Problemy Brazylii w regionie MENA szansą czy zagrożeniem?

Nie tylko problemy sanitarne Brazylijczyków wywołały spore zamieszanie w handlu międzynarodowym mięsem drobiowym, ale „oliwy do ognia” dolała Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie ustalając nowe rygorystyczne zasady halal. Czytaj więcej

Czy rynek mięsa drobiowego w Europie podlega mechanizmom wolnej konkurencji?

Wahania cen mięsa drobiowego uzyskiwane na początku łańcucha dostaw, z którymi mamy do czynienia w Polsce, należą do najwyższych w Unii Europejskiej Czytaj więcej

Eksport drobiu - przyczyny wzrostu i wpływ na ceny skupu

W niniejszej analizie staramy się odpowiedzieć na dwa pytania: 1. Co było przyczyną zwiększenia zamówień eksportowych oraz 2. Czy dobra koniunktura miała wpływ na ceny skupu żywca w Polsce. Czytaj więcej

Ile klatek w 2026? Prognozy.

Za osiem lat, w roku 2026, ponad 58 i pół procent jaj produkowanych w Polsce będzie pochodziło z chowu klatkowego – wynika z badania jakie przeprowadziła Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wśród producentów jaj. Czytaj więcej

Europejskie tendencje w chowie kur niosek i produkcji jaj

W 2017 r. produkcja jaj konsumpcyjnych w Unii Europejskiej utrzymała się na poziomie z 2016 roku, a w prognozach na 2018 rok istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu podaży jaj z unijnych ferm o 3,1%. Czytaj więcej

Produkcja mięsa indyczego w Polsce na tle krajów UE i świata

Polska zajmuje trzecią pozycje wśród krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o wolumen produkcji indyków . Czytaj więcej

Mocny złoty gorszy niż grypa ptaków.

Szacunki zmniejszenia przychodów sektora mięsa drobiowego w związku z aprecjacją złotego. Czytaj więcej

Sprzedaż eksportowa jaj z Polski w szczycie afery fipronilowej

W sierpniu, wrześniu i październiku prawie połowa jaj wysyłanych z Polski trafiła na rynek niemiecki – 50 tys. ton, nieco mniej do Holandii – 33 tys. ton. Czytaj więcej

Produkcja mięsa kaczego w Polsce i UE

Najwięksi producenci oraz najważniejsze dane dotyczące produkcji. Czytaj więcej

Mięso drobiowe: potencjał importowy Chin

Chiński import drobiu ogółem ukształtuje się w 2017 na poziomie około 550 tys. ton. Czytaj więcej

Rynek drobiu i mięsa drobiowego – przewidywania na rok 2018

Prognozy KIPDiP na rok 2018 dla rynku brojlerów kurzych. Czytaj więcej

Rynek jaj – przewidywania na rok 2018

Prognozy KIPDiP na rok 2018 dla rynku jaj. Czytaj więcej

Eksport drobiu do krajów trzecich

Potencjał poszczególnych kierunków Czytaj więcej

Import mięsa kurcząt rzeźnych do Polski

Od początku tego roku do lipca na teren naszego kraju wwieziono 29.106 ton mięsa drobiowego o wartości 48.455 tys. euro. Czytaj więcej

Polskie zagłębia drobiarskie

Produkcja drobiu w Polsce jest bardzo zróżnicowana terytorialnie. Czytaj więcej

Produkcja kurcząt rzeźnych w Polsce i Europie

Trendy oraz prognozy dotyczące rynku brojlerów. Czytaj więcej

Handel zagraniczny drobiem mniej opłacalny

Wolumen wywozu zagranicznego rośnie znacznie szybciej niż jego wartość Czytaj więcej

Czy zbliża się koniec jaj klatkowych?

Rynkowe aspekty zwiększania udziału systemów alternatywnych w chowie drobiu nieśnego w Polsce. Czytaj więcej

Wysokie ceny drobiu w UE nie utrzymają sie długo

Średnia cena mięsa kurcząt rzeźnych jest w Unii Europejskiej obecnie najwyższa od ponad półtora roku. Czytaj więcej

Spadek dynamiki produkcji mięsa drobiowego

W pierwszym kwartale tego roku produkcja mięsa drobiowego - mierzona wielkością ubojów - wzrosła w Polsce tylko o nieco ponad jeden procent czyli dwukrotnie mniej niż średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czytaj więcej