Konsulting Strategiczny

Branża drobiarska podlega w ostatnim czasie dynamicznym zmianom. Na burzliwość otoczenia wpływają modyfikacje przepisów prawnych, ale przede wszystkim nowe sposoby prowadzenia drobiarskich biznesów oraz trendy z rynku konsumenckiego. Oczywistymi przykładami zmian są choćby zyskujący na znaczeniu segment convenience na rynku mięsa drobiowego czy zwiększający się udział chowów alternatywnych na rynku jaj.
 
Obserwacja sytuacji ekonomicznej skłania do akceptacji twierdzenia, że jedyną stałą w świecie współczesnej gospodarki jest ciągła zmiana. Taka konstatacja wymaga od dobrze zarządzanych firm okresowego korygowania strategii, co pozwala na utrzymanie pozycji rynkowej albo na jej poprawę. W modyfikacji strategii niezmiernie istotne jest spojrzenie na swój biznes zewnętrznymi oczyma, wykorzystanie do oceny przedsiębiorstwa percepcji osób z zewnątrz. Do takiego audytu strategicznego najlepiej wykorzystać tych, którzy oprócz wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i organizacji posiadają także szerokie kompetencje i doświadczenie branżowe.
 
Skąd czerpiemy wiedzę niezbędną do pomocy innym? Przede wszystkim obserwujemy rynek. Koncentrujemy się przy tym nie na tym, co dzieje się w Polsce, ale na wydarzeniach globalnych, które często wyprzedzają to, co ma miejsce w naszym kraju. Uczymy się także podglądając najlepszych. Czytamy sprawozdania finansowe i raporty liderów rynku oraz dokumenty analityczne na ich temat. Sporo użytecznej wiedzy zawierają również opracowania akademickie i wyniki badań publikowane przez uniwersytety i wydawnictwa naukowe z całego świata. Analizujemy je z uwagą starając się przełożyć język nauki na język praktyki. Wreszcie, nasze kompetencje w zakresie wdrażania i egzekwowania strategii są weryfikowane i utrwalane przez praktyków biznesu, przez setki konkretnych pytań na które codziennie odpowiadamy, przez dziesiątki analiz, które co tydzień przygotowujemy.
 
Szczegóły naszej oferty konsultingowej przedstawimy Państwu w indywidualnej rozmowie. Prosimy pozostawić numer telefonu bądź adres mailowy poprzez wykorzystanie tego formularza albo o przesłanie do nas maila ze słowem „konsulting” w temacie oraz Państwa danymi kontaktowymi w treści.