Wykaz aktów prawnych

Prawo żywnościowe

Pojęcie prawa żywnościowego jest szeroko rozumiane jako zapewnienie bezpieczeństwa żywności i kompleksowej ochrony interesów i zdrowia jej konsumentów. Podmioty sektora spożywczego są zobligowane do wdrażania i przestrzegania zasad w zakresie kontroli higieny żywności, gwarancji jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji. Więcej

Normy handlowe

Regulacje prawne i zobowiązania przyjęte przez Unię Europejską w zakresie Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych warunkują prawidłowe funkcjonowanie i rozwój jednolitego wspólnego rynku produktów rolnych. W niniejszej sekcji znajdą Państwo , między innymi, normy handlowe dla jaj spożywczych, mięsa drobiowego oraz normy dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu jaj wylęgowych i piskląt drobiu. Więcej

Dobrostan - zdrowie i ochrona zwierząt

Prezentujemy akty prawne regulujące wymagania weterynaryjne dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w tym zasady monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym wykaz przepisów dobrostanowych, które producenci spełniając zapewniają zwierzętom gospodarskim właściwy poziom dobrostanu. Więcej

Handel zagraniczny

Tutaj znajdują się przydatne regulacje prawne dla podmiotów prowadzących wewnątrzwspólnotową wymianę handlową towarami rolno – spożywczymi oraz prowadzących handel z krajami pozaunijnymi. Więcej

Prawo ochrony środowiska

Zestawiliśmy najważniejsze informacje dla podmiotów korzystających ze środwiska i prowadzących instalacje o charakterze intensywnej produkcji rolnej, między innymi w zakresie: oceny oddziaływania na środowisko prowadzonych inwestycji, pozwoleń zintegrowanych, opłat za korzystanie ze środowiska, nowych Konkluzjie BAT dla ferm drobiu, uciążliwości zapachowych.Więcej

Pasze/Utylizacja/Inne

Tutaj znajdują się przepisy o paszach, ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego i produktach pochodnych oraz wiele innych regulacji obowiązujących podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie produkcji drobiu, jaj i pasz oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rzecz branżowych podmiotów. Więcej