Analizy prawne

W niniejszej sekcji znajdą Państwo specjalistyczne analizy prawne w zakresie aktualnej problematyki sektora drobiarskiego przygotowane przez Adama Kuźmę - Radcę Prawnego Kancelarii Kuźma, Organa i Wspólnicy, Spółka Partnerska Radców Prawnych.

 

 

 

 

 

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany w postępowaniach

Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian, jest nowe kryterium określania statusu stron postępowania – 100 m od granicy terenu, na którym planuje się realizację inwestycji, nie biorąc pod uwagę geodezyjnego podziału terenu. Czytaj więcej

Specustawa ułatwiająca wydatkowanie środków UE w rolnictwie

Nowo uchwalone przepisy umożliwią między innymi coroczne wypłacanie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, niezależnie od tego, czy w danym roku rolnicy mieli do czynienia z klęską żywiołową czy też nie. Czytaj więcej

Nowe prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Czytaj więcej

Rewolucja w postępowaniu cywilnym – jakie zmiany nas czekają?

13 czerwca pomimo krytycznych głosów opozycji, Sejm uchwalił reformę kodeksu postępowania cywilnego. Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zmiana definicji stron postępowania znosi istniejące dotychczas uprawnienia do uczestniczenia w postępowaniu podmiotom, które w żaden sposób nie zostaną dotknięte skutkami inwestycji. Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta

28 maja 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu rolnego. Czytaj więcej

Rekrutacja pracownika po 4 maja 2019 r.

Zgodnie z wprowadzonymi 4 maja 2019 r. przepisami pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych kandydatów do pracy tylko w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia, co wynika ze znowelizowanego art. 221 par. 5 k.p. (w związku z RODO). Czytaj więcej

Nowa ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Na czym będą polegały zmiany? Czytaj więcej

PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych

Założenia rządowe przewidują, iż Pracownicze Programy Kapitałowe obejmować będą ok. 11,5 mln pracowników, pozwalając na zapewnienie dodatkowych oszczędności dla przyszłych emerytów. Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji zadłużenia rolników

W dniu 8 lutego 2019 r. weszła w życie Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne z dnia 9 listopada 2018 r. Czytaj więcej

Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy

Niezwykle istotną zmianą w przepisach Kodeksu pracy jest możliwość prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika w wersji elektronicznej. Czytaj więcej

Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców

Do dalszych prac w Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji został skierowany tzw. Pakiet dla MŚP. Projekt zakłada nowelizację kilku ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. Czytaj więcej

E-AKTA

Od 1 stycznia 2019 roku skrócony zostanie obowiązek przechowywania akt pracowniczych: z 50 lat do 10 lat. Czytaj więcej

Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych

Mocą nowelizacji, członkowie spółdzielni mają zostać zwolnieni m.in. z podatku od opłat lokalnych od budynków i budowli, jak również od przychodów ze sprzedaży produktów rolnych. Czytaj więcej

Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W wyniku nowelizacji poszerzony został także krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia do UOKiK – od tej pory będzie to mógł uczynić każdy obywatel, a nie wyłącznie zainteresowany przedsiębiorca. Czytaj więcej

Koniec z odsetkami od odsetek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Cywilny. Czytaj więcej

Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Obecnie trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją upadłości konsumenckiej. Czytaj więcej

Precyzyjniejsze szacowanie szkód łowieckich

Z dniem 1 października 2018 roku utraciło moc rozporządzenie ministra środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Czytaj więcej

Droższy pozew – nowelizacja postępowania cywilnego.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej droższe i trudniejsze, za sprawą reformy postępowania cywilnego. Czytaj więcej

Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Wprowadzone zmiany będą miały w znacznej mierze zniwelować dotychczas występujące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Czytaj więcej

,,Split payment” – nowa metoda rozliczania transakcji

Dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa metoda rozliczania płatności. ,,Split payment” - czyli metoda podzielnej płatności VAT, ma skutecznie uszczelnić budżet państwa oraz stanowić narzędzie ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwymi kont Czytaj więcej

Konstytucja Biznesu – nowy alfabet Przedsiębiorcy

Ważna informacja dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą – z dniem 30 kwietnia 2018 r. zaczęła obowiązywać Konstytucja dla Biznesu, czyli pakiet ustaw mających na celu zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących pro Czytaj więcej

Krótszy czas dochodzenia roszczeń – nowe terminy przedawnienia

Zasadnicza zmiana nowelizacji sprowadza się do skrócenia podstawowego, 10 - letniego terminu przedawnienia roszczenia majątkowego do okresu sześciu lat. Czytaj więcej

E-ZLA - czyli koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi

dniem 1 stycznia 2016 roku lekarze zyskali możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego. Jednak wraz z początkiem lipca 2018 r. rozpoczął się okres całkowitej rezygnacji z zaświadczeń papierowych. Czytaj więcej