Statystyki Produkcji – Drób

Produkcja mięsa drobiowego przez największych producentów w Europie, dane Eurostat, w tys. ton
  I kwartał 2018 II kwartał 2018 III kwartał 2017 IV kwartał 2017
Polska 619,92   576,80 600,05
Wielka Brytania 477,84   476,54 441,39
Francja 431,00   410,00 433,00
Niemcy 398,00   377,00 390,00
Hiszpania 381,97   391,99 392,55
Włochy 312,84   330,51 328,67