Monitoring salmonelli w stadach drobiu

Przedstawiamy wykaz aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie realizacji krajowych programów zwalczania salmonelli na fermach drobiu w Polsce. Monitoring na etapie produkcji odbywa się  w oparciu o krajowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii,  wdrażające przepisy UE w zakresie wprowadzania tych programów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Stada towarowych kur niosek

Już obowiązują przepisy wprowadzające krajowy  program monitoringu i zwalczania salmonelli  w stadach towarowych kur niosek na lata 2019 – 2020.

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lutego 2019 roku zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na lata 2019 – 2020 (Dz. U. 2019 poz. 346). Pobierz

Pomimo uwag wniesionych przez KIPDiP w ramach konsultacji publicznych, resort rolnictwa utrzymał brak możliwości wypłaty odszkodowań za zlikwidowane stada w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku salmonelli oraz zaostrzone od 2017 roku przepisy, że rutynowe urzędowe próby są pobierane we wszystkich stadach w gospodarstwie, a nie jak wcześniej w przynajmniej jednym stadzie, na rok, w gospodarstwie liczącym co najmniej 1 000 ptaków. Izba wnioskowała o przywrócenie liczby pobieranych próbek w rutynowych badaniach urzędowych do procedur obowiązujących wcześniej.

Przypominamy, że zmiany wprowadzone w programie na 2018 rok, polegające na rezygnacji z wydawania przez powiatowego lekarza weterynarii nakazu uboju  kur niosek ze stad uznanych za zakażone serotypami Salmonella objętymi programem, oznaczają brak możliwości uzyskania przez producentów odszkodowania z tytułu likwidacji zakażonych salmonellą stad towarowych kur niosek.

Stado będzie mogło być utrzymywane do końca cyklu produkcyjnego lub skierowane do uboju, zależnie od decyzji właściciela. Natomiast jaja ze stad zakażonych będą mogły być przemieszczane wyłącznie do zakładu przetwórczego, w którym zostaną poddane  obróbce cieplnej eliminującej wszystkie serotypy Salmonella mające znaczenie dla zdrowia publicznego. Tym samym nie będzie podstaw prawnych do wypłaty odszkodowań ze środków budżetu państwa wynikających z decyzji administracyjnej wydawanej przez powiatowego lekarza weterynarii w związku ze zwalczaniem  chorób zakaźnych zwierząt.

 

Stada kur reprodukcyjnych

W dniu 16 marca 2018 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2017-2019 (Dz. U. 2018 poz. 557) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 (Dz. U. 2017 poz. 70) Pobierz

 

Stada brojlerów kurzych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 (Dz. U. 2017 poz. 114) Pobierz

 

Stada indyków reprodukcyjnych

W dniu 8 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019 (Dz. U. 2018 poz. 39) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019 (Dz. U. 2016 poz. 2239) Pobierz

 

Stada indyków rzeźnych

Już obowiązują przepisy wprowadzające krajowy  program monitoringu i zwalczania salmonelli  w stadach indyków rzeźnych na lata 2019 – 2021.

W dniu 22 lutego 2019 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2019-2021 (Dz. U. 2019 poz. 352). Pobierz