Monitoring salmonelli w stadach drobiu

Przedstawiamy wykaz aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie realizacji krajowych programów zwalczania salmonelli na fermach drobiu w Polsce. Monitoring na etapie produkcji odbywa się  w oparciu o krajowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii,  wdrażające przepisy UE w zakresie wprowadzania tych programów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Stada towarowych kur niosek

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 stycznia 2018 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na 2018 rok (Dz. U. 2017 poz. 30) Pobierz

Zmiany wprowadzone w programie na 2018 r., polegające na rezygnacji z wydawania przez powiatowego lekarza weterynarii nakazu uboju  kur niosek ze stad uznanych za zakażone serotypami Salmonella objętymi programem, oznaczają brak możliwości uzyskania przez producentów odszkodowania z tytułu likwidacji zakażonych salmonellą stad towarowych kur niosek.

Stado będzie mogło być utrzymywane do końca cyklu produkcyjnego lub skierowane do uboju, zależnie od decyzji właściciela. Natomiast jaja ze stad zakażonych będą mogły być przemieszczane wyłącznie do zakładu przetwórczego, w którym zostaną poddane  obróbce cieplnej eliminującej wszystkie serotypy Salmonella mające znaczenie dla zdrowia publicznego. Tym samym nie będzie podstaw prawnych do wypłaty odszkodowań ze środków budżetu państwa wynikających z decyzji administracyjnej wydawanej przez powiatowego lekarza weterynarii w związku ze zwalczaniem  chorób zakaźnych zwierząt.

 

Stada kur reprodukcyjnych

W dniu 16 marca 2018 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2017-2019 (Dz. U. 2018 poz. 557) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 (Dz. U. 2017 poz. 70) Pobierz

 

Stada brojlerów kurzych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 (Dz. U. 2017 poz. 114) Pobierz

 

Stada indyków reprodukcyjnych

W dniu 8 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019 (Dz. U. 2018 poz. 39) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019 (Dz. U. 2016 poz. 2239) Pobierz

 

Stada indyków rzeźnych

W dniu 10 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2016–2018 (Dz. U. 2018 poz. 60)  Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2016–2018 (Dz. U. 2015 poz. 2269) Pobierz