Prawo - Analizy prawne

0% VAT na nawozy

0% VAT na nawozy

Tak wysokiej inflacji w Polsce nie było od ponad 20 lat. Wzrost cen produktów obserwowany jest w każdym sektorze – drożeje paliwo, rosną ceny energii elektrycznej, gazu, a także żywności.

Rząd chcąc ulżyć obywatelom zdecydował się na wprowadzenie w ramach tarczy antyinflacyjnej zerowego podatku VAT na produkty spożywcze (objęte aktualnie 5 % stawką – tj. mięso, ryby, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, zboża itp.) oraz nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję roślinną.

Sejm 12 stycznia br. uchwalił nowelę ustawy o podatku od towarów i usług, która przewiduje czasowe obniżenie podatku VAT. Ustawa ta wchodzi w życie 1 lutego 2022, natomiast zgodnie z zapisami wskazanego aktu, niższa stawka ma obowiązywać aż do 31 lipca 2022 roku.

Dla rolników najważniejsze znaczenie ma wprowadzenie zerowego VATu na nawozy. Należy bowiem wskazać, że rynek nawozowy z uwagi na skalę wzrostu cen oraz krótki czas, w którym miało to miejsce jest wyjątkowo rozchwiany i niestabilny.

Wskazuje się, ze zerowa stawka może wpłynąć na ceny nawozów i spowodować pewien ich spadek. Należy jednak wziąć pod uwagę sposób rozliczania się poszczególnych przedsiębiorców. Nowelizacja w takim kształcie będzie korzystna dla rolników ryczałtowych, ponieważ podatek dodatkowo nie będzie powiększał ceny produktu. Wielu jednak rolników rozlicza się na zasadach ogólnych, dla których proponowana zmiana – z uwagi na zmniejszenie podatku naliczonego, który redukuje kwotę należną urzędowi skarbowemu – może okazać się niekorzystna.

Ponadto znaczna grupa producentów rolnych nie będzie mogła odliczyć podatku od poniesionych wydatków, a więc praktycznie znaczenie rozwiązania wprowadzonego tarczą antyinflacyjną będzie znikome.

W środowisku rolniczymi pojawiają się głosy, że aby osiągnąć zakładany skutek należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych.

Adam Kuźma/Radca Prawny