Informacje

Analizy Instytutu ERiGŻ – PIB. Rynek Drobiu i Jaj nr 46, wrzesień 2014 r.

Krajowy Rynek Drobiu w 2013 r.                                         

Bilans mięsa drobiu:

- Produkcja – 1990 tys. ton (w wbc)
- Import – 40 tys. ton
- Podaż – 2030 tys. ton
- Eksport – 587 tys. ton ( w tym  83% rynki państw członkowskich UE)
- Udział eksportu w produkcji mięsa drobiu – 29,5%
- Zużycie w kraju – 1443 tys. ton
- Spożycie na  1 mieszkańca – 26,5 kg
- Udział mięsa drobiu w spożyciu mięsa ogĂłłem – 39,3%

Struktura produkcji żywca drobiu:

- Kurczęta brojlery – 81%
- Indyki – 15%
- Pozostały drĂłb ( gęsi i kaczki ) – ok. 4%

Opłacalność produkcji  żywca
-   relacje cen skupu żywca do cen pasz :

- kurczęta brojlery – 2,57, indyki – 3,57

Krajowy Rynek Drobiu – prognoza na 2014
r.

Prognozowany bilans (na podstawie wynikĂłw w I pĂłłroczu 2014 r.)

- Produkcja – 2190 tys. ton ( wzrost o 10% )

- Import – 37 tys.ton  ( udział importu w konsumpcji – 2,4 % )
- Podaż – 2227 tys. ton  
- Eksport – 676 tys. ton ( wzrost o  15% )
- Udział  eksportu w produkcji mięsa drobiu – 31 %
- Zużycie w kraju – 1551 tys. ton
- Spożycie na 1 mieszkańca – 26,9 kg        
- Udział mięsa drobiu w spożyciu mięsa ogĂłłem –  37,9%

Struktura produkcji żywca drobiu:

- Kurczęta brojlery – ok.82 %
- Indyki – 14 %
- Pozostały drĂłb ( kaczki, gęsi ) – ok. 4%

Opłacalność produkcji – relacje cen skupu żywca do cen pasz:

- Kurczęta brojlery – 2,71, Indyki – 3,97

ŹrĂłdło: Rynek Drobiu i Jaj Nr 46 z września 2014 r. - opracowanie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej - PIB