Informacje

Analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i GŻ – PIB - Rynek Pasz Nr 36 z października 2014 r.

Analiza ta charakteryzuje sytuację na rynku pasz, a tym samym uwarunkowania ekonomiczne dla sektora drobiu i jaj w sezonie 2014/2015.

Sytuację na światowym rynku surowcĂłw paszowych w sezonie 2014/2015 kształtują następujące czynniki:


- Zbiory zbĂłż wyższe o 10.9% oraz 15 % wzrost zapasĂłw u największych producentĂłw i eksporterĂłw. Wzrost zbiorĂłw zbĂłż w regionach produkcji  - Ameryka Pd. + 20 % ; WNP  +6%; Europa + 5%.

- Sezonowy spadek światowych cen zbĂłż. W sierpniu 2014 r. indeks cen zbĂłż liczony przez FAO wyniĂłsł 182,5 punktĂłw i był o 2,8 punktĂłw niższy niż w poprzednim miesiącu oraz o 24,2 punktĂłw niższy niż sierpniu 2013 r.

- Zbiory soi wyższe o 9%, podaż wyższa o 10,4 %.


- Zapasy końcowe soi  będą większe o 26,7 %. Wielkość zapasĂłw szacowana na poziomie 89,1 mln ton stanowić  będzie 30,5% rocznego zużycia.

- Wzrost produkcji śruty sojowej o 6,5%.  Zapasy końcowe mają być wyższe o 20 %. Ich szacowany poziom wyniesie – 9,2  mln ton ( 4,6% zużycia ). Według  przewidywań Oil World z września br. w sezonie 2014/2015  przeciętna cena soi wyniesie 460 USD (cif Rotterdam ) i będzie o 17% niższa niż w poprzednim sezonie.

Krajowy bilans zbĂłż:

- Zapasy początkowe -  1,5 mln ton (4,4 % zużycia)

- Produkcja  zbĂłż ogĂłłem - 31, 5 mln ton (wzrost o 11,8 %), w tym: pszenica  wzrost o 21%, pszenżyto - wzrost o  21,6%, kukurydza paszowa – wzrost o 15,2 %, owies wzrost - o 21,0 %.

- Import – 1,5 mln ton

- Zużycie krajowe – 28,0, w tym na pasze – 16,6 mln ton

- Eksport – 4,2 mln ton

- Zapasy końcowe – 2,4 mln ton  (7,5 % zużycia)


Przemysłowa produkcja pasz w 2013 r. :

- W UE – produkcja ogĂłłem 155 mln ton (w tym dla drobiu – 51,9 mln ton)– udział w światowej produkcji - 16,1 %
 
- W Polsce – produkcja ogĂłłem 8,57 mln ton (w tym dla drobiu 5,3 mln ton) 
  
- Produkcja pasz średniobiałkowych  dla drobiu w 2014 r. wzrośnie do  ok. 5,7 mln ton  i stanowić będzie 76% produkcji takich pasz.
  
- Prognozowany jest wzrost krajowej  produkcji pasz w 2014 r. do poziomu ogĂłłem - 9, 15 mln ton (wzrost o 7 % w stosunku do 2013 r.)


Prognozowane zmiany cen pasz:
Instytut przewiduje, że w dalszej części sezonu 2014/2015 należy oczekiwać powolnego obniżania się cen pasz. Sprzyjać temu będą malejące ceny zarĂłwno zbĂłż, jak i śrut wysokobiałkowych. Spadek powinien być wyraźniejszy w dalszej części sezonu kiedy zakłady w produkcji pasz będą wykorzystywać tańsze zboże zakupione w bieżącym sezonie. Spadek cen będzie stymulowany dużą podażą zbĂłż i pasz wysokobiałkowych. Ceny pasz nie powinny jednak spaść poniżej poziomu z sezonu 2010/2011. Sytuacja cenowa w dalszej części sezonu będzie zależeć od kursu złotego wpływającego na ceny importowanych śrut wysokobiałkowych.

ŹrĂłdło: Rynek Pasz. Stan i Perspektywy. Nr 36 z października 2014 r. - opracowanie Instytutu Ekonimiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB