Informacje

Bezcłowe kontyngenty na import drobiu i jaj z Ukrainy do Unii Europejskiej.

Od 23  kwietniu br. obowiązują  jednostronne preferencje handlowe  polegające na obniżeniu  lub zniesieniu ceł na przywĂłz towarĂłw z Ukrainy na rynek UE na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. 

W załącznikach I – III do tego rozporządzenia określone zostały kategorie stawek celnych dla towarĂłw wymienionych w Zintegrowanej Taryfie Celnej UE wg kodĂłw Nomenklatury Scalonej (CN):  obniżone i zerowe stawki celne oraz kontyngenty taryfowe w ramach ktĂłrych obowiązują zerowe stawki celne.  Przepisy te obowiązują od 23 kwietnia 2014 r. do 31 października 2014 r. -  data ta wynika z zaplanowanego wejścia w życie Układu o Stowarzyszeniu Ukrainy z UE.

Wprowadzenie jednostronnych preferencji celnych dla Ukrainy uzasadniono w  motywie  2 preambuły do ww. rozporządzenia:
 "W związku z bezprecedensowymi wydarzeniami na Ukrainie, nie jest właściwe oczekiwanie na wejście w życie postanowień układu o stowarzyszeniu dotyczących DCFTA - kompleksowej umowy o wolnym handlu, lecz wyprzedzenie ich wdrożenia poprzez wprowadzenie autonomicznych  środkĂłw handlowych oraz jednostronne rozpoczęcie obniżania lub znoszenia unijnych ceł na towary  pochodzące z Ukrainy". 

SzczegĂłłowe procedury uzyskiwania pozwoleń na bezcłowy przywĂłz drobiu i jaj w ramach kontyngentĂłw taryfowych regulują następujące przepisy wykonawcze:
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 412/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywĂłz jaj, produktĂłw jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami.

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywĂłz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami.

Unijni importerzy od 25 kwietnia 2014 r. mogą ubiegać się  o pozwolenia na bezcłowy przywĂłz w ramach kontyngentĂłw,  drobiu i jaj z Ukrainy. W Polsce kontyngentami zarządza Agencja Rynku Rolnego.

W załącznikach do ww. rozporządzeń  UE określono bezcłowy przywĂłz do UE  towarĂłw z Ukrainy, między innymi, następujących produktĂłw branżowych:
1) Piskląt i drobiu żywego o masie powyżej 185 g (CN 0105) - zerowa stawka celna.
2) Jaj wylęgowych (CN 0407) - zerowa stawka celna.
3) Mięsa drobiowego (CN 0207) i przetworĂłw z mięsa drobiowego (CN 1602) - bezcłowy kontyngent taryfowy w wysokości 16 tys. ton dla mięsa drobiowego świeżego, chłodzonego lub zamrożonego i 20 tys. ton dla mrożonych tuszek.
4) Jaja spożywcze świeże w skorupkach(CN 04072100) i przetwory z jaj (CN 0408), albuminy z jaj (CN 3502) - bezcłowy kontyngent taryfowy w wysokości 1 500 ton (wyrażony w ekwiwalencie jaj w skorupkach) dla kodĂłw CN 0407 2100, CN 0408, CN 3502 oraz dodatkowy bezcłowy kontyngent taryfowy w wysokości 3 000 ton (wyrażone jako waga netto) dla kodu CN 0407.

Komentarz własny KIPDiP