Informacje

Informacja o aktualnej sytuacji w produkcji drobiarskiej

Treść

Aktualnie sektor drobiarski charakteryzują następujące dane:

Produkcja mięsa drobiu:

Wg danych GUS produkcja mięsa drobiu w całym 2005 r. wyniosła 1.035,9 tys. ton. W okresie od stycznia do czerwca 2006 r. wyniosła 512, 1 tys. ton. W porĂłwnaniu z wielkością produkcji w tym samym okresie 2005 r., ktĂłra wyniosła 494,4 tys. ton, stanowi to wzrost o 17,7 tys. ton tj. o 3,6%

Polski handel zagraniczny mięsem drobiowym w okresie od stycznia do czerwca 2006 r.:

Eksport ogĂłłem – 88.536,3 ton, w porĂłwnaniu z tym samym okresem 2005r. jest to wzrost o 13.931,5 ton (o 18,7 %).

Import ogĂłłem – 35.423,1 ton, w porĂłwnaniu z tym samym okresem 2005r. jest to wzrost o 4.273 ton (o 13,7%).

W pierwszym kwartale 2006 r. nastąpiło pogorszenie proporcji eksportu do importu mięsa drobiowego. Jednak następnie proporcje te zaczęły się poprawiać. Dodatnie saldo w handlu zagranicznym w okresie pierwszych 6-ściu miesięcy wyniosło 53.113,2 tony (w takim samym okresie 2005 r. saldo to wyniosło + 43.454,7 ton).

Dane o eksporcie i imporcie mięsa drobiowego pochodzą z danych źrĂłdłowych Ministerstwa FinansĂłw i CIHZ (na podstawie SAD i INTRASTAT).

Sektor surowcowy:

Zaplecze reprodukcyjne kur mięsnych do produkcji jaj wylęgowych:

Wstawienia kur mięsnych w okresie od stycznia do lipca 2006 r. wyniosły łącznie 3.401,43 tys. szt.

Wstawienia te były wyższe o 1,6% w porĂłwnaniu z analogicznym okresem 2005 r.

Produkcja i sprzedaż piskląt towarowych:

Pisklęta kurze brojler:

Wg danych GUS, krajowa produkcja piskląt kurzych brojler o okresie od stycznia do lipca 2006 r. wyniosła łącznie 340,3 mln szt. W porĂłwnaniu z tym samym okresem 2005 r. jest to wzrost o 20,2 mln szt. tj. o 6,3%.

Pisklęta indycze:

W okresie od stycznia do lipca 2006 r. sprzedaż towarowych piskląt indyczych (krajowe wylęgi i import) wyniosła 17.888 tys. szt. (wzrost o 9,3% w stosunku do analogicznego okresu 2005 r.)