Informacje

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i GŻ – PIB negatywnie ocenił efektywność krajowej produkcji strączkowych pastewnych na ziarno.

W opracowaniu „Rynek Pasz” Nr 37 z października 2015 r. ( str. 19-20, 22 ) eksperci tego Instytutu poddali w wątpliwość znaczenie gospodarcze tych upraw jako źrĂłdła wysokobiałkowych surowcĂłw w stosunku do potrzeb produkcji zwierzęcej.

Produkcja strączkowych nie rozwija się, pomimo dotowania upraw tych roślin:

„W 2010 r. wprowadzono dodatkowe płatności obszarowe do uprawy strączkowych i motylkowych, ktĂłre wyniosły 207zł/ha,w 2011 r. niespełna 220 zł/ha, w 2012 r. 673 zł/ha , w 2013 r. wzrosły do 719 zł/ha, a w 2014r. obniżyły się do 556 zł/ha. W 2015 r. wysokość wsparcia dla roślin wysokobiałkowych, według MRiRW, ma wynieść 422 zł/ha. Wprowadzenie dodatkowego wsparcia finansowego do upraw strączkowych pastewnych spowodowało wzrost zainteresowania ich uprawą, chociaż nadal jest ona relatywnie niska.”

Krajowe strączkowe nieprzydatne jako surowiec w przemyśle paszowym:

„GłĂłwną przyczyną braku zainteresowania przemysłu paszowego nasionami strączkowymi są stosunkowo wysokie ceny przy relatywnie niskiej zawartości białka i gorszej, niż w przypadku wielu innych surowcĂłw białkowych jego jakości. Istotnym ograniczeniem wykorzystania nasion strączkowych w przemyśle paszowym jest także możliwość zapewnienia większych dostaw surowca o standardowych parametrach, gdy ich produkcja jest rozdrobniona. Strączkowe pastewne na ziarno są uprawiane głĂłwnie na własne potrzeby, a towarowość ich produkcji wynosi zaledwie kilka procent (ich skup w 2012 i 2013 r. wynosił niecałe 6 tys. ton rocznie, a w 2014 r. wzrĂłsł do 11,2 tys. ton). Przeciętna powierzchnia uprawy roślin strączkowych w 2014 r. wyniosła ok. 2,6 ha. a mieszanek zbożowo-strączkowych 4,2 ha. Skup od licznych drobnych producentĂłw jest kosztochłonny i podwyższa ceny surowca”.

Wielkość upraw i zbiory strączkowych:

„Areał upraw strączkowych pastewnych na ziarno w 2015 r. przypuszczalnie jest o 15-20% większy niż w ubiegłym roku, ale ze względu na duży spadek plonĂłw ich produkcja może być znacząco mniejsza niż w roku poprzednim. Wstępnie szacuje się ją na ok. 284 tys. ton, wobec 352 tys. ton w roku poprzednim (łącznie w czystym siewie i mieszankach zbożowo strączkowych).”

„Dotychczas brak jest informacji o wysokości zbiorĂłw nasion strączkowych pastewnych w 2015 r. W 2014 r. powierzchnia ich uprawy wyniosła 152,1 tys. ha i była o 16,1% większa niż w 2013 r. O 4% zmniejszył się areał uprawy mieszanek zbożowo-strączkowych, a powierzchnia pozostałych strączkowych (bez mieszanek) wzrosła o 29,4%. ”

„ Z powodu spadku produkcji strączkowych pastewnych, ich zużycie w sezonie 2015/2016 może obniżyć się o ok. 17%.”

Eksperci Banku BGŻ BNP Paribas, analizując możliwości zapewnienia zapotrzebowania na surowce wysokobiałkowe, rĂłwnież stwierdzili, że spadek produkcji strączkowych pastewnych w Polsce pociągnie za sobą dość istotne zmniejszenie zużycia ich nasion r/r. ( „AgroTydzień” Nr 418 z 9 listopada 2015).