Informacje

Jaja i przetwory z jaj – lepsze wyniki w unijnym handlu zagranicznym

Wzrost eksportu do krajĂłw trzecich
(dane podane w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

W okresie od stycznia do lipca br. wzrĂłsł unijny eksport  wszystkich produktĂłw sektora jaj:
- jaja w skorupkach – 45 475 ton (+6%);
- żĂłłtka jaj – 5 084 ton (+4%), wzrost suszonych żĂłłtek o 30%.;
- przetwory z całych jaj – 8 120 ton (+7%);
- albuminy – 67 692 ton (+12%), wzrosła sprzedaż głĂłwnie suszonej albuminy.

Eksport ten wyniĂłsł ogĂłłem 126 378 ton. W porĂłwnaniu do 2013 r. jest to wzrost o 9,1%.  Ponad 60% wolumenu wywozu stanowiły przetwory z jaj.

GłĂłwni odbiorcy  unijnego eksportu produktĂłw z sektora jaj:

•  Japonia -  zakupiła 45 017 ton przetworĂłw jaj (głĂłwnie albuminy) - wzrost o 32,3%.

• Szwajcaria - drugi największy odbiorca z UE, zaimportowała łącznie 22 557 ton tych produktĂłw, w tym: jaj w skorupkach 16 877 ton i 5 680 ton przetworĂłw z jaj. W br. najbardziej spadła sprzedaż suszonej albuminy do Szwajcarii (-79%).

• Angola - zaimportowała  z UE  6 586 ton, głĂłwnie jaja w skorupkach (spadek o 23%).

• Zjednoczone Emiraty Arabskie - łącznie zakupiły z UE 3 982 ton jaj i ich przetworĂłw (żĂłłtka jaj), jednak o 13% mniej niż ub. roku. Jaja w skorupkach stanowiły 3 499 ton.

• WywĂłz do Rosji (głĂłwnie suszonej albuminy) zmniejszył się o ponad jedną trzecią do poziomu 4 034 ton.   Spadek przywozu z krajĂłw trzecich
(dane podane w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

Od stycznia do lipca 2014 r.  unijny import produktĂłw sektora jaj był na poziomie o połowę niższym od ubiegłorocznego. Łączna wielkość tego importu: 7 177 ton.

Najwięksi dostawcy do UE:

 - Indie – obecnie największy eksporter przetworĂłw z jaj do UE: 3 225 ton (+55%). Proszek jajeczny w br. importowany jest głĂłwnie z tego kraju – 2 627 ton (+97%).  Pozostałą część importu stanowią żĂłłtka jaj – 597 ton (-19%).

- USA – łączny import z tego kraju wyniĂłsł  2246 ton (-57%). O 60% spadł przywĂłz żĂłłtek (939 ton), a o 85% proszku jajecznego (288 ton). WzrĂłsł jedynie przywĂłz suszonej albuminy (+51%) do 782 ton.

- Argentyna – wolumen importu: 781 ton (-82%). W br. na rynek UE zaimportowano z tego kraju  głĂłwnie suszoną albuminę (544 ton) i proszek z jaj (198 ton), ktĂłrego przywĂłz obniżył się aż o 93%. W 2013 r. kraj ten był największym dostawcą proszku jajecznego.


Komentarz własny KIPDiP na podst. danych Komisji Europejskiej