Informacje

KODEKS KONSUMENTA - czyli jak kupować jaja.

(plik dostępny pod artykułem)

Świadomy konsument powinien wiedzieć, że poziom bezpieczeństwa jaj zależy od systemu utrzymania kur. Z przeprowadzonych badań nad bezpieczeństwem zdrowotnym jaj pochodzących z rĂłżnych systemĂłw chowu, wynika,że najwyższą jakość zdrowotną jaj zapewnia system klatkowy (kod - 3), ze względu na  kontrolowane optymalne żywienie kur i izolację od zewnętrznych czynnikĂłw chorobotwĂłrczych.

Oznakowanie jaj na skorupie kodem producenta jest rĂłwnocześnie poświadczeniem pochodzenia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Kod ten oznacza , że jaja pochodzą z fermy zarejestrowanej i nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Pierwsza cyfra kodu oznacza system utrzymania kur. Jeśli tą cyfrą jest trĂłjka, to konsument ma pewność, że kupił jaja z kontrolowanego systemu klatkowego, zgodnego z wymaganiami dobrostanu kur. Jajo klatkowe nie styka się z odchodami kur, stacza się po pochyłej podłodze klatki na taśmę zbiorczą, skąd wędruje bezpośrednio do sortowni, gdzie nie dotykane ręką ludzką, segregowane jest na klasy wagowe i umieszczane w opakowaniach.


Konsumenci, ktĂłrzy pod wpływem negatywnych opinii mediĂłw decydują się na zakup nieoznakowanych jaj na bazarach, ktĂłrym przypisuje się nazwę „ wiejskie jaja”, powinni mieć świadomość, że wedle przyjętych w Polsce kryteriĂłw weterynaryjnych, stada kur liczące do 350 kur, nie podlegają obowiązkowi rejestracji i kontroli weterynaryjnej. Tzw. „wiejskie jaja" nie są objęte programami zwalczania Salmonelli i monitoringiem występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktĂłw leczniczych i skażeń promieniotwĂłrczych.

Kupując jaja , warto pamiętać, że jakość skorupy, wartość odżywcza oraz ich smak zależą od odpowiedniego żywienia kur. Tylko kury utrzymywane w fermach są żywione optymalnie. W warunkach chowu wolnowybiegowego, gdzie kura sama musi sobie znaleźć większą część pożywienia, trudno mĂłwić o kontrolowanym żywieniu.
ChĂłw drobiu w systemie przyzagrodowym powoduje niekontrolowany dostęp ptakĂłw do wszelkich źrĂłdeł zanieczyszczeń, a więc do wysypisk odpadĂłw, składowisk rĂłżnych materiałĂłw, gnojowni, rowĂłw przydrożnych itp., gdzie mogą pobierać nie tylko zanieczyszczoną glebę, wodę, roślinność, geohelminty*, ale także wiele niejadalnych odpadĂłw i substancji zawierających m. in. związki metali ciężkich.
(źrĂłdło: publikacja "Zawartość metali ciężkich w treści jaj kur z chowu przyzagrodowego", Z. Dobrzański, H. GĂłrecki, R. Kołacz - AR we Wrocławiu).   


*Helminty (definicja) - 
 
z języka greckiego oznacza „robaki”, termin przestarzały stosowany w zoologii i parazytologii.   Helminty obejmują wszystkie grupy robakĂłw pasożytniczych: przywry, tasiemce, obleńce i kolcogłowy. Słowo często stosowane w parazytologii ze względu na wygodę, jednakże nieprecyzyjne pod względem systematyki zoologicznej. (źrĂłdło: Wikipedia)

*Geohelminty (definicja, sensu lato) - pasożyty, ktĂłrych cykl rozwojowy przebiega bez udziału żywiciela pośredniego. Występuje tu jedno stadium intrahostalne (w żywicielu ostatecznym). Geohelminty dzielone są na geohelminty właściwe, pseudohelminty i ageohelminty.
(źrĂłdło: Wikipedia)