Informacje

Komunikat Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

dotyczący wysokich  standardĂłw w nadzorowanej fermowej produkcji jaj spożywczych.

Niniejszy komunikat stanowi głos producentĂłw jaj, zrzeszonych w naszej organizacji  reprezentujący stanowisko większości podmiotĂłw sektora jaj.
Głos ten stanowi odpowiedź na informacje o metodach produkcji jaj, rozpowszechniane w ramach kampanii Jak one to znoszą, prowadzonej  przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Z całą odpowiedzialnością oświadczamy, że obrazy przedstawiane w tej kampanii są tendencyjne,  opisują incydentalne zdarzenia ktĂłre zostały wykorzystane w celu zwiększenia skuteczności kampanii przeciwko fermowej produkcji jaj. 

Stowarzyszenie informuje, że prowadzona przez nich kampania, ma na celu zorganizowanie konsumentĂłw i zebranie petycji  przeciwko sprzedaży jaj z „trĂłjką”  w  sieciach handlowych. Czytamy na stronie www. jakonetoznosza.pl, że akcja ta ma wywrzeć presję na sieci, aby „ podjęły decyzję o wycofaniu się ze sprzedaży jajek z hodowli klatkowej, tak jak to zrobił Kaufland w Niemczech.”

Nie można tego zrobić pokazując prawdziwy obraz polskich ferm,  gdzie nadzorowana  produkcja spełnia wszelkie wymagania w zakresie higieny, dobrostanu kur i ochrony środowiska.
W polskich fermach, zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym,  kontrole urzędowe w celu stwierdzenia zgodności z prawem żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt prowadzi Inspekcja Weterynaryjna, a nie wolontariusze.

Producenci nie mogą prowadzić kampanii „otwartych drzwi”  pokazujących prawdziwą produkcję, ze względu na wymagania bioasekuracji oraz standardy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego jaj.  

Produkcja jaj w klatkach wzbogaconych, wprowadzonych w 2012 r., spełnia wszelkie standardy narzucone przez obrońcĂłw zwierząt. Potwierdza to film „Obywatelska Akcja Edukacyjna – Bezpieczne Jajo.”