Informacje

Konferencja dla prowadzących nadzorowaną intensywną produkcję drobiu i jaj.

Forum Drobiu – Konferencja dla producentĂłw drobiu i jaj -  20 lutego 2015 r.  podczas XVIII  Międzynarodowych TargĂłw Ferma Świń i Drobiu w Łodzi - Nowa HALA EXPO/MOSiR , ŁĂłdź, ul. Politechniki 4 ,  sala D od godz. 11.00 – 13.00

Krajowa Izba ProducentĂłw Drobiu i Pasz,  wspĂłlnie z  organizatorem targĂłw – firmą DLG Agrofood Sp. z o.o. , zaprasza producentĂłw drobiu i jaj na Forum Drobiu:  „Nadzorowana produkcja drobiarska – bezpieczna dla konsumentĂłw i środowiska. "

Program Forum:


•    Zapewnienie bezpieczeństwa  pasz i żywienia zwierząt  – Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek – Kierownik Zakładu Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny  - PIB .

Profesor Krzysztof Kwiatek jest wspĂłłautorem Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz ustalanego corocznie przez  GłĂłwny Inspektorat Weterynarii.

Zakres wykładu: monitoring bezpieczeństwa pasz i  zakres tego monitoringu;  metody wykrywania niedozwolonych substancji i  pozostałości  w paszy oraz w wodzie do pojenia drobiu; obowiązujące zakazy, analiza ryzyka, identyfikacja zagrożenia,  badanie pasz w kierunku oznaczenia GMO.

Kwestie te są niezmiernie ważne dla prowadzących intensywną, nadzorowaną  produkcję drobiarską. Intensywne metody produkcji są bowiem coraz częściej narażone na bezpodstawne  ataki  i oskarżane o stosowanie w produkcji antybiotykĂłw, hormonĂłw, mączek zwierzęcych oraz innych zakazanych składnikĂłw pasz.

•    Nowoczesne fermy  drobiu i jaj bezpieczne dla środowiska - Marcin Wiśniewski – starszy specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska – Ministerstwo Środowiska.

Marcin Wiśniewski jest  ekspertem w tym resorcie - polskim członkiem Technicznej Grupy Roboczej ds. IRPP BREF.

Wykład obejmie następujące zagadnienia: nowe wymagania dla ferm drobiu z zakresu ochrony środowiska, w tym weryfikację pozwoleń zintegrowanych, przyszłe wdrażanie konkluzji BAT i ich znaczenie dla pozwoleń zintegrowanych, zakres dostosowania ferm do konkluzji BAT, dopuszczalne wielkości emisyjne, zakres i metody monitoringu emisji, w tym metody ustalania stężenia zapachĂłw.

Uczestnicy Forum Drobiu dowiedzą się z tego wykładu o nowych wymaganiach  najlepszych, dostępnych technik BAT dla instalacji do intensywnego chowu lub hodowli drobiu. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska z września 2014 r. zmieniła wiele wymagań dla instalacji o liczbie stanowisk powyżej 40 tys. drobiu, wymagających pozwoleń zintegrowanych. Zmiany obejmują rĂłwnież procedury dotyczące pozwoleń zintegrowanych. Resort Środowiska zapowiada, że dla ferm drobiu będą określone w konkluzjach BAT graniczne wielkości emisji amoniaku oraz wymagania dotyczące monitorowania emisji odorĂłw. Obecne instalacje do chowu i hodowli  drobiu będą musiały się dostosować do wymagań w Konkluzjach BAT w terminie 4 lat od ich publikacji.   

•    Nowoczesne żywienie zwierząt dla poprawy zdrowia  ludzi – jak sprawić, aby twoje kury znosiły złote jaja ?
Renata Olejniczak – Dyrektor Generalny Alltech Poland Sp. z o.o.

 Jest to trzecie z zaproponowanych przez Krajową Izbę wystąpień. Zostaną w nim przedstawione praktyczne rozwiązania żywieniowe, oczekiwane przez konsumentĂłw, pozwalające producentom wyrĂłżnić się na rynku  i wykreować markę funkcjonalnej żywności.  Możliwość wzbogacania jaj w DHA i kwasy omega-3 daje producentom jaj  szanse wprowadzenia na rynek innowacyjnych, wysokiej jakości produktĂłw  o nowej wartości dodanej .

 

Zapraszamy na Forum Drobiu producentĂłw drobiu i jaj, prowadzących intensywną nadzorowaną produkcję.