Informacje

Krajowa Izba otrzymała list, podpisany: Baczny obserwator zachowania kur - Konsument jaj

Czujemy się zobowiązani opublikować ten list ze względu na niezwykle trafne wnioski autora listu płynące z tych obserwacji.


Szanowni Państwo,
 


Do napisania tego listu skłoniła mnie akcja: „Wielkanoc bez okrucieństwa”, prowadzona  przed świętami w mediach. Dawno nie czytałem i nie słyszałem takiego steku bzdur. Nie mogę wyjść ze zdumienia. Czuję się zobowiązany podzielić się z fachowcami moimi wieloletnimi spostrzeżeniami dotyczącymi zachowania kur oraz warunkĂłw produkcji jaj  i na tej podstawie dam Wam swĂłj opis rĂłżnych metod chowu.
 


0 – chĂłw ekologiczny –


Najbardziej niebezpieczny dla ptakĂłw i konsumentĂłw jaj. Kury przebywają na wolnym wybiegu, gdzie mają kontakt z innymi ptakami roznoszącymi typowe choroby drobiu włącznie z ptasią grypą – wystarczy jedna porcja kału "dostarczona" z powietrza. Wykryto przypadki przenoszenia międzygatunkowego z drobiu na ludzi. Dodatkowo  kurom grozi atak drapieżnikĂłw z powietrza (sokĂłł, orzeł, jastrząb) i lądu (szczur wędrowny, lis). Drapieżniki z pierwszej grupy potrafią  porywać kury z wybiegu lub upolowane rozszarpywać na miejscu. Skutkiem  tego na wybiegu pozostają resztki padliny, ktĂłra jest zjadana przez  resztę stada. Mniejsze drapieżniki nie dają rady unieść dorosłej kury, więc skaleczoną pozostawiają, często zarażając chorobami. Lotki  kołujących nad stadem kur drapieżnikĂłw emitują niesłyszalne dla ludzi  infradźwięki, ktĂłre wywołują panikę w stadzie. Przerażone nioski prĂłbują znaleźć kryjĂłwkę, przy czym potrafią (biegnąc w panice) zrobić krzywdę sobie lub innym osobnikom. Drapieżniki naziemne potrafią sforsować  ogrodzenie wykonując głębokie podkopy. Lisy zagryzają pojedynce sztuki,  pozostawiając padlinę. Szczury najczęściej interesują się karmą dla drobiu rozsypywaną przez kury. Są wektorem wielu groźnych chorĂłb.”

 

Kury w chowie ekologicznym przebywają w wielkich grupach, co jest sprzeczne z ich naturą. Dlatego dochodzi do wielu groźnych zachowań behawioralnych z zadziobywaniem najsłabszych sztuk i kanibalizmem włącznie. Natura ptaka każe mu gniazdować, więc jaja są składane w przypadkowych miejscach i znajdowane przez obsługę kurnika nawet po wielu dniach, kiedy są już groźne dla zdrowia konsumenta. Podłoże po ktĂłrym poruszają się kury (poczatkowo najczęściej trawiaste) błyskawicznie zostaje zamienione w teren skażony biologicznie, stając się groźnym zarĂłwno dla bytujących na nim zwierząt jak i dla otoczenia (z powodu zakażenia wĂłd powierzchniowych zlewni i wĂłd podskĂłrnych). Pasza zadawana w karmidłach jest rozsypywana wokĂłł, gdzie zalega i szybko psuje się. W poidłach stoi woda, w ktĂłrej namnażają się groźne bakterie, znajdujące pożywkę w resztkach pokarmu przenoszonego na dziobach pijących ptakĂłw. DrĂłb grzebiący jest z natury mięsożerny, więc hodowca nie ma pewności, czy kury nie pożywiają się upolowanymi na wybiegu owadami, ktĂłre rĂłwnież mogą być wektorem wielu chorĂłb.

1 – chĂłw wolnowybiegowy –


Wszystkie zagrożenia jak powyżej, z mniejszym natężeniem problemu nieświeżych jaj, ktĂłre kury chętniej składają w gniazdach kurnika.

2 – chĂłw ściĂłłkowy –


Kura nie ma kontaktu z ptakami innych gatunkĂłw, co ogranicza ryzyko ptasiej grypy. Pozostają problemy z podłożem, ktĂłre w czasie 50-52 tygodni pobytu nioski (średni czas do przepierzenia) zasilane jest kałem, resztkami karmy i stłuczkami jaj. Błyskawicznie dochodzi do zakażenia ściĂłłki, ktĂłra zaczyna "żyć własnym życiem". Niemożliwe jest dokładne usunięcie podłoża w obecności ptakĂłw. Hodowcy ratują się częściową wymianą i podsypywaniem świeżego podłoża, co przy troskliwej opiece daje chwilową poprawę sytuacji – natura drobiu grzebiącego bierze bowiem gĂłrę i kury dogrzebują się do starej warstwy.
Pozostają problemy behawioralne: dzikie kury żyją w małych stadkach lub pojedynczo wychowują młode, więc zgromadzenie ich w duże stada wywołuje ciągłą rywalizację o lepsze miejsce do grzędowania lub gniazdo do znoszenia jaj. Dobry hodowca zapewniający w pełni zbilansowaną paszę i rozbudowany program świetlny potrafi znacznie ograniczyć te problemy, choć nigdy się nie udaje ich wykluczyć w pełni.


3 – chĂłw klatkowy –


Najdoskonalsza forma utrzymania kur, będąca wynikiem kilku dziesięcioleci pracy i obserwacji hodowcĂłw i naukowcĂłw. Kury przebywają całe życie w klatkach dzięki czemu są izolowane od kontaktu z innymi gatunkami – eliminuje się w ten sposĂłb wektor przenoszenia chorĂłb i stresu. Małe grupy 4-5 do 7 niosek bardzo szybko znajdują hierarchę maleńkiego stada, zbliżonego do naturalnego. Szeroki dostęp do rynienki paszowej zapewnia kurom spokojne pobieranie paszy (bez rywalizacji), zaś łańcuchy paszowe (rzadziej koraliki) usuwają starą, nie zjedzoną karmę, ktĂłra nie zalega i nie psuje się. Poidła typu kropelkowego pozwalają pić kurom zgodnie z ich naturą (na wolności spijały rosę z liści), bez rywalizacji o dostęp, a jednocześnie nadmiar wody spada na taśmę pod klatką i jest usuwany poza budynek. Podobnie jak odchody, ktĂłre spadają na wspomnianą taśmę przez drucianą podłogę typu rusztowego. Ptaki rĂłżnych gatunkĂłw (w klatkach utrzymywane są oprĂłcz kur rĂłwnież przepiĂłrki i czasami indyczki) nie mają kontaktu z odchodami swoimi i innych osobnikĂłw. Rusztowa podłoga klatki najlepiej imituje leśną i stepową ściĂłłkę, pełną połamanych gałęzi, patyczkĂłw i zdrewniałych łodyg trawa – środowisko, z ktĂłrego pochodzą dzikie kury. Nieznaczne nachylenie powoduje, że zniesione jajko stacza się do specjalnej rynienki, gdzie nie jest narażone na zabrudzenie łapami i kałem. ZbiĂłr jaj odbywa się kilka razy dziennie (zależnie od przyjętego przez fermę systemu), dlatego konsument otrzymuje zawsze świeży produkt. Rozmiary klatek przez lata doświadczeń z tą metodą chowu dobrano tak, że ptaki mogą swobodnie rozłożyć skrzydła, a nawet się wachlować, choć jednocześnie nie mają miejsca do rozpędzenia się i prĂłb lotu, co chroni je przed kontuzjami. O tym, że chĂłw klatkowy jest najlepszą metodą świadczą wyniki – daje ona najwyższą nieśność, jak rĂłwnież najmniejsze upadki w okresie odchowu i nieśności.

 

Wystarczy pomyśleć: ogrody zoologiczne chwalą się na cały świat, gdy uda im się rozmnożyć zwierzęta jakiegoś rzadkiego gatunku. Jest to dowodem, że stworzono im najlepsze warunki. A zatem jeśli kura znosi dzięki klatkom 200 jaj w roku (wielokrotnie więcej niż na wolności), na co jest to dowodem?


Reasumując: Bądź świadomym konsumentem! Kupując jaja oznakowane 3 masz pewność, że nie zarazisz się ptasią grypą ani salmonellozami. Masz pewność, że kury żyją wygodnie, zgodnie ze swoją naturą, bez stresu mogącego obniżyć jakość jaj. Nioski nie mogą pobrać z otoczenia padliny, zakażonej wody, spleśniałej paszy, metali ciężkich, dioksyn i innych zanieczyszczeń niesionych z wiatrem. Odchody z fermy nie zanieczyszczają jezior, rzek i wĂłd gruntowych.

                                                                                             Baczny obserwator zachowania kur - Konsument jaj